Lingwistyka Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Linguistics)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Hiszpański i językoznawstwo MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
62% 5% 0% £26500 180 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filozofia/Lingwistyka (Równe) BA (Hons)
(The University of York)
84% 10% 8% £23700 152 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo z podstawami BA (Hons)
(University of Reading)
72% 0% 5% £22350 132 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne i lingwistyka (w tym rok podstawowy) BA (Hons)
(University of Essex)
82% 5% 5% £18585 129 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język i lingwistyka MA (Hons)
(University of Aberdeen)
93% 5% 0% £21900 £20800 197 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie i anglosaskie oraz język i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Aberdeen)
85% 5% 5% £21900 £20800 197 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Klasyka i językoznawstwo MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
62% 5% 1% £26500 179 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka z nauką o danych (w tym rok praktyki) BA (Hons)
(University of Essex)
- 5% 10% £19500 108 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i językoznawstwo MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
62% 0% 10% £26500 190 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język i lingwistyka oraz studia hiszpańskie i latynoamerykańskie MA (Hons)
(University of Aberdeen)
92% 5% 5% £21900 £20800 193 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i filozofia BA (Hons)
(The University of Sheffield)
69% 0% 5% £22680 148 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska oraz język angielski i językoznawstwo BA (Hons)
(University of Kent)
84% 0% 10% £18000 127 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Japoński i językoznawstwo MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
62% 5% 5% £26500 221 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki oraz język i językoznawstwo (5 lat) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
92% 5% 5% £21900 £20800 197 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język i lingwistyka oraz studia hiszpańskie i latynoamerykańskie (5 lat) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
92% 5% 5% £21900 £20800 193 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Aberdeen)
85% 5% 5% £21900 £20800 185 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo (w tym rok podstawowy) BA (Hons)
(University of Essex)
82% 5% 5% £19500 129 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski/Lingwistyka (Równy) BA (Hons)
(The University of York)
80% 4% 0% £23700 145 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia rosyjskie i językoznawstwo MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
47% 5% 5% £26500 186 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i lingwistyka (w tym rok za granicą) BA (Hons)
(University of Essex)
82% 5% 5% £18585 129 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo BA (Hons)
(University of Essex)
70% 5% 0% £19500 129 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo BA (Hons)
(The University of Sheffield)
68% 0% 5% £22680 146 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język i lingwistyka oraz filozofia MA (Hons)
(University of Aberdeen)
92% 5% 5% £21900 £20800 193 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i lingwistyka (w tym rok praktyki) BA (Hons)
(University of Essex)
82% 5% 5% £19500 129 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i japonistyka BA (Hons)
(The University of Sheffield)
69% 0% 5% £22680 145 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo (w tym rok podstawowy) BA (Hons)
(University of Essex)
82% 5% 5% £19500 129 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo oraz współczesne języki i kultury BA (Hons)
(The University of Sheffield)
69% 0% 5% £22680 150 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo (w tym rok praktyki) BA (Hons)
(University of Essex)
82% 5% 5% £19500 129 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka (w tym rok za granicą) BA (Hons)
(University of Essex)
82% 5% 5% £18585 129 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i językoznawstwo MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
62% 5% 0% £26500 179 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język i lingwistyka z mandaryńskim MA (Hons)
(University of Aberdeen)
92% 5% 5% £21900 £20800 197 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i lingwistyka z rokiem podstawowym BA (Hons)
(The University of Sheffield)
71% 0% 5% £22680 148 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Chiński i językoznawstwo MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
62% 5% 1% £26500 181 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo BA (Hons)
(University of Reading)
69% 0% 0% £22350 143 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Licencjat z językoznawstwa eksperymentalnego BSc (Hons)
(University College London)
88% 10% 5% £26200 163 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo BA (Hons)
(The University of York)
86% 0% 5% £23700 141 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Włoski i językoznawstwo MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
62% 5% 1% £26500 185 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Stosunki międzynarodowe oraz język i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Aberdeen)
87% 5% 5% £21900 £20800 191 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i nauczanie BA (Hons)
(Bishop Grosseteste University)
- 1% 20% £12690 133 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo BA (Hons)
(University of Portsmouth)
87% 0% 15% £18100 142 Portsmouth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia i nauki o języku BSc (Hons)
(University College London)
83% 10% 2% £35000 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i językoznawstwo (5 lat) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
92% 5% 5% £21900 £20800 189 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i antropologia społeczna MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
73% 5% 0% £26500 212 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia gaelickie oraz język i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Aberdeen)
85% 5% 5% £21900 £20800 197 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Aberdeen)
92% 5% 5% £21900 £20800 197 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia i nauki o języku Msci (Hons)
(University College London)
83% 10% 0% £35000 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia i nauki językowe BSc (Hons)
(University of Reading)
68% 4% 0% £27650 132 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Portugalski i językoznawstwo MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
62% 5% 1% £26500 182 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filozofia i językoznawstwo MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
62% 5% 10% £26500 180 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo BA (Hons)
(Queen's University of Belfast)
83% 5% 5% £20800 153 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
61% 10% 0% £26500 173 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia i językoznawstwo MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
71% 0% 0% £34800 210 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i lingwistyka BA (Hons)
(Cardiff University)
78% 0% 0% £20450 £22700 118 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo BA (Hons)
(University of Kent)
80% 0% 15% £18000 131 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski oraz język i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Aberdeen)
92% 5% 5% £21900 £20800 189 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka BA (Hons)
(University College London)
82% 10% 0% £26200 157 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia językowe i lingwistyka BA (Hons)
(University of Essex)
82% 5% 5% £19500 131 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Skandynawistyka i językoznawstwo MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
62% 5% 1% £26500 179 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Celtycki i językoznawstwo MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
61% 5% 1% £26500 183 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka BA (Hons)
(The University of York)
81% 20% 20% £23700 148 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka BA (Hons)
(University of Essex)
82% 5% 5% £19500 129 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka i język angielski MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
54% 5% 0% £26500 147 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język i lingwistyka oraz socjologia MA (Hons)
(University of Aberdeen)
86% 5% 5% £21900 £20800 188 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne i lingwistyka BA (Hons)
(University of Essex)
82% 5% 5% £19500 129 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i psychologia BA (Hons)
(Bangor University)
93% 4% 5% - 134 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka z językiem włoskim BA (Hons)
(The University of Warwick)
70% 10% 10% - 168 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo z językiem francuskim BA (Hons)
(The University of Warwick)
70% 10% 10% - 162 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo oraz język niemiecki BA (Hons)
(University of Central Lancashire)
88% 5% 20% - 118 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka z językiem chińskim BA (Hons)
(The University of Warwick)
70% 10% 10% - 168 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo BA (Hons)
(King's College London)
57% 0% 5% - 182 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i lingwistyka z rokiem interkalowanym BA (Hons)
(The University of Warwick)
91% 5% 15% - 163 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rosyjski i językoznawstwo BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 0% 10% - 147 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo z językiem niemieckim BA (Hons)
(The University of Warwick)
70% 10% 10% - 157 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska i językoznawstwo z rokiem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
74% 9% 6% - 138 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i językoznawstwo (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 0% 10% - 146 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo oraz języki nowożytne (wpis podstawowy) BA (Hons)
(University of Central Lancashire)
88% 5% 20% - 118 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne z językoznawstwem BA (Hons)
(The University of Warwick)
70% 0% 10% - 171 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cymraeg i językoznawstwo BA (Hons)
(Bangor University)
63% 0% 10% - 160 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka z językiem rosyjskim BA (Hons)
(The University of Warwick)
70% 10% 10% - 168 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i lingwistyka z rocznym pobytem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
68% 0% 0% - 143 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia hispanojęzyczne i językoznawstwo (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 0% 10% - 138 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i lingwistyka BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
53% 0% 0% - 128 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo oraz koreański BA (Hons)
(University of Central Lancashire)
88% 5% 20% - 118 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura porównawcza i językoznawstwo BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 0% 10% - 141 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo oraz język francuski BA (Hons)
(University of Central Lancashire)
88% 5% 20% - 118 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo oraz japoński BA (Hons)
(University of Central Lancashire)
88% 5% 20% - 118 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska i językoznawstwo BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
74% 9% 0% - 124 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i lingwistyka oraz język hiszpański BA (Hons)
(University of Central Lancashire)
88% 5% 20% - 118 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i języki nowożytne BA (Hons)
(Bangor University)
63% 0% 10% - 140 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo BA (Hons)
(University of Central Lancashire)
91% 5% 25% - 129 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka i język angielski BA (Hons)
(Bangor University)
72% 5% 5% - 112 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo oraz język rosyjski BA (Hons)
(University of Central Lancashire)
46% 0% 3% - 160 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka z językiem hiszpańskim BA (Hons)
(The University of Warwick)
70% 10% 10% - 159 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i językoznawstwo (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 0% 10% - 134 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo z rokiem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 0% 10% - 145 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia z językoznawstwem BSc (Hons)
(The University of Warwick)
90% 6% 5% - 157 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura porównawcza i językoznawstwo z rocznym pobytem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 0% 10% - 141 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo z językiem arabskim BA (Hons)
(The University of Warwick)
70% 10% 10% - 168 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne i językoznawstwo BA (Hons)
(The University of Warwick)
70% 10% 10% - 167 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo (wstęp podstawowy) BA (Hons)
(University of Central Lancashire)
91% 5% 25% - 129 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo oraz język chiński BA (Hons)
(University of Central Lancashire)
88% 5% 20% - 118 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka BA (Hons)
(Bangor University)
63% 0% 10% - 140 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 0% 10% - 145 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka z językiem japońskim BA (Hons)
(The University of Warwick)
70% 10% 10% - 168 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Archeologia/język angielski i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Glasgow)
79% 5% 5% - 202 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo/literatura szkocka MA (Hons)
(University of Glasgow)
79% 5% 5% - 200 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i język arabski BA (Hons)
(The University of Manchester)
75% 0% 6% - 166 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i filozofia (rok stażu) BA (Hons)
(Lancaster University)
87% 0% 3% - 158 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka BA (Hons)
(University of Leeds)
74% 5% 5% - 153 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo/psychologia MA (Hons)
(University of Glasgow)
87% 0% 2% - 208 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo/Polityka MA (Hons)
(University of Glasgow)
83% 1% 2% - 206 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Łacina i językoznawstwo BA (Hons)
(The University of Manchester)
75% 0% 6% - 162 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauczanie języka angielskiego dla osób posługujących się innymi językami (TESOL) i językoznawstwo (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
87% 0% 15% - 118 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media cyfrowe i studia informacyjne/język angielski i lingwistyka MA (Hons)
(University of Glasgow)
89% 5% 5% - 204 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i język rosyjski BA (Hons)
(The University of Manchester)
75% 0% 6% - 165 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia i językoznawstwo BA (Hons)
(Nottingham Trent University)
93% 5% 0% - 120 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka BA (Hons)
(Lancaster University)
91% 5% 0% - 146 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo/literatura angielska MA (Hons)
(University of Glasgow)
79% 5% 5% - 200 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo/historia Szkocji MA (Hons)
(University of Glasgow)
79% 5% 5% - 200 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo BA (Hons)
(Lancaster University)
90% 0% 10% - 151 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polityka społeczna i publiczna/Język angielski i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Glasgow)
83% 0% 5% - 203 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język portugalski/angielski i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Glasgow)
79% 5% 5% - 209 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo/łacina MA (Hons)
(University of Glasgow)
79% 5% 5% - 189 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo / filozofia MA (Hons)
(University of Glasgow)
79% 5% 5% - 196 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo/muzyka MA (Hons)
(University of Glasgow)
71% 5% 5% - 168 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia chińskie i językoznawstwo BA (Hons)
(Lancaster University)
87% 0% 3% - 158 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i filozofia BA (Hons)
(University of Leeds)
74% 5% 5% - 156 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teologia i religioznawstwo/język angielski i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Glasgow)
79% 5% 5% - 204 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo/niemiecki MA (Hons)
(University of Glasgow)
79% 5% 5% - 211 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i język włoski BA (Hons)
(The University of Manchester)
75% 0% 6% - 154 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Germanistyka i językoznawstwo BA (Hons)
(Lancaster University)
87% 0% 3% - 158 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i filozofia BA (Hons)
(Lancaster University)
87% 0% 3% - 147 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo/włoski MA (Hons)
(University of Glasgow)
79% 5% 5% - 213 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie/język angielski i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 5% 5% - 208 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne i językoznawstwo BA (Hons)
(University of Leeds)
74% 5% 5% - 155 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i media BA (Hons)
(Nottingham Trent University)
93% 5% 0% - 126 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia i językoznawstwo BA (Hons)
(Lancaster University)
78% 4% 0% - 156 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i język chiński BA (Hons)
(The University of Manchester)
75% 0% 6% - 156 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia teatralne/język angielski i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Glasgow)
79% 5% 5% - 209 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie i językoznawstwo BA (Hons)
(Lancaster University)
87% 0% 3% - 167 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i lingwistyka/francuski MA (Hons)
(University of Glasgow)
79% 5% 5% - 211 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cywilizacja celtycka/język angielski i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 5% 5% - 208 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka i język japoński BA (Hons)
(The University of Manchester)
75% 0% 6% - 156 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauczanie języka angielskiego dla osób posługujących się innymi językami (TESOL) i językoznawstwo BA (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
87% 0% 10% - 118 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i filozofia BA (Hons)
(Nottingham Trent University)
93% 5% 0% - 131 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo (rok praktyki) BA (Hons)
(Lancaster University)
84% 0% 10% - 157 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filmoznawstwo i językoznawstwo BA (Hons)
(The University of Manchester)
75% 0% 6% - 162 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo/matematyka MA (Hons)
(University of Glasgow)
72% 4% 3% - 207 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Glasgow)
87% 5% 10% - 179 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i język francuski BA (Hons)
(The University of Manchester)
75% 0% 0% - 154 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i język niemiecki BA (Hons)
(The University of Manchester)
75% 0% 6% - 178 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia hiszpańskie i językoznawstwo BA (Hons)
(Lancaster University)
87% 0% 3% - 164 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i język portugalski BA (Hons)
(The University of Manchester)
75% 0% 6% - 155 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i hiszpański BA (Hons)
(The University of Manchester)
75% 0% 6% - 155 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i antropologia społeczna BA (Hons)
(The University of Manchester)
86% 0% 10% - 167 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i lingwistyka/rosyjski MA (Hons)
(University of Glasgow)
79% 5% 5% - 188 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i lingwistyka stosowana BSc (Hons)
(Swansea University)
- 10% 10% - 138 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Informatyka/język angielski i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Glasgow)
67% 5% 0% - 210 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo/grecki MA (Hons)
(University of Glasgow)
79% 5% 5% - 189 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i lingwistyka stosowana z rocznym pobytem za granicą BA (Hons)
(Swansea University)
- 10% 10% - 138 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i lingwistyka BA (Hons)
(University of Leeds)
50% 0% 5% - 169 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka (rok praktyki) BA (Hons)
(Lancaster University)
87% 0% 3% - 158 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura porównawcza/język angielski i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Glasgow)
87% 4% 2% - 192 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i socjologia BA (Hons)
(The University of Manchester)
65% 0% 5% - 161 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo/historia MA (Hons)
(University of Glasgow)
79% 5% 5% - 200 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka BA (Hons)
(The University of Manchester)
77% 0% 5% - 157 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język gaelicki/angielski i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 5% 5% - 208 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka BA (Hons)
(University of Cambridge)
- 5% 0% - 209 Cambridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka z Data Science (w tym rok założycielski) BA (Hons)
(University of Essex)
- - - £18585 - Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i lingwistyka z doświadczeniem zawodowym BA (Hons)
(University of Reading)
- - - £22350 - Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i lingwistyka BA (Hons)
(Canterbury Christ Church University)
- - - £14500 - Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana i TESOL MA
(University of Portsmouth)
- - - £18800 - Portsmouth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana i komunikacja MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £19830 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Doktorat z lingwistyki stosowanej PhD
(The University of York)
- - - £9450 £22200 - York Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka Stosowana MA
(University of Liverpool)
- - - £21400 - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
MLing Język angielski i językoznawstwo (zintegrowane studia magisterskie) MLing
(University of Essex)
- - - £18585 - Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana w nauczaniu języków obcych MA
(The University of York)
- - - £22250 £23900 - York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana MA
(University of Reading)
- - - £22350 - Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Badania społeczne i lingwistyka stosowana MRes
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia lingwistyczne GradCert
(Birkbeck, University of London)
- - - £6610 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Kreatywne pisanie/język angielski i lingwistyka BA/BSc (Hons)
(Canterbury Christ Church University)
- - - £14500 - Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana w nauczaniu języka angielskiego MA
(The University of York)
- - - £22250 - York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo MA
(University of Essex)
- - - £21700 - Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka eksperymentalna MRes
(University of Essex)
- - - £21700 - Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka MA
(The University of York)
- - - £9450 £11100 - York Oncampus W niepełny wymiarze godzin
MLing Język angielski i językoznawstwo (zintegrowane studia magisterskie), w tym rok praktyki MLing
(University of Essex)
- - - £19500 - Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
MLing Język angielski i językoznawstwo (zintegrowane studia magisterskie), w tym rok za granicą MLing
(University of Essex)
- - - £19500 - Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka PhD
(University of Kent)
- - - £13810 - Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana MA
(University of Essex)
- - - £21700 - Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka MRes
(University of Essex)
- - - £21700 - Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka MA
(The University of York)
- - - £22250 £23900 - York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki językowe MSc
(University of Reading)
- - - £22850 - Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psycholingwistyka MA
(The University of York)
- - - £23354 £25080 - York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka PhD
(The University of York)
- - - £9450 £11100 - York Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Psycholingwistyka MA
(University of Essex)
- - - £21700 - Colchester Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka MA
(University of Essex)
- - - £21700 - Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka (przez badania) MA
(Nottingham Trent University)
- - - £16800 - Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia językowe i lingwistyka (w tym rok podstawowy) BA (Hons)
(University of Essex)
- - - £19500 - Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Analiza użycia języka MRes
(University of Essex)
- - - £21700 - Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka z nauką o danych BA (Hons)
(University of Essex)
- - - £18585 - Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia lingwistyczne MA
(University of Essex)
- - - £21700 - Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka z nauką o danych (w tym rok za granicą) BA (Hons)
(University of Essex)
- - - £18585 - Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana MA
(University of Greenwich)
- - - £17450 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka literacka MA MA
(The University of Nottingham)
- - - - - Nottingham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana z TESOL MA
(University of Birmingham)
- - - - - Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo korpusowe (odległość) MA
(Lancaster University)
- - - - - Lancaster Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Język i lingwistyka MA
(Cardiff University)
- - - - - Cardiff Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Hiszpański i językoznawstwo BA (Hons)
(University of Oxford)
- - - - - Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana PhD
(The University of Warwick)
- - - - - Coventry Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Ekonomia/język angielski i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Glasgow)
- - - - - Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana dla TEFL MA
(Bangor University)
- - - - - Bangor Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka PhD
(Lancaster University)
- - - - - Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana MA
(Canterbury Christ Church University)
- - - - - Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka PhD
(The University of Warwick)
- - - - - Coventry Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka MA
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana (MA) MA
(The University of Nottingham)
- - - - - Nottingham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka MA
(The University of Manchester)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo eksperymentalne i teoretyczne MA
(University of Kent)
- - - - - Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauczanie języka angielskiego i lingwistyka stosowana PhD
(The University of Warwick)
- - - - - Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana i przyswajanie języka drugiego MSc
(University of Oxford)
- - - - - Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka i język (francuski, niemiecki, włoski, japoński, hiszpański) CertHE
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka rozwojowa MSc
(The University of Edinburgh)
- - - - - Edynburg Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Językoznawstwo, filologia i fonetyka DPhil
(University of Oxford)
- - - - - Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Komunikacja i językoznawstwo BA (Hons)
(Nottingham Trent University)
- - - - - Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Socjologia/język angielski i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Glasgow)
- - - - - Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka MA
(Bangor University)
- - - - - Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filozofia i językoznawstwo BA (Hons)
(University of Oxford)
- - - - - Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka MA
(University of Kent)
- - - - - Canterbury Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana MA
(University of Birmingham)
- - - - - Birmingham Online W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka i Język Angielski PhD
(The University of Edinburgh)
- - - - - Edynburg Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Językoznawstwo i kultura BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana z doktoratem z nauczania języka angielskiego PhD
(The University of Nottingham)
- - - - - Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana MA
(Cardiff University)
- - - - - Cardiff Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Język i lingwistyka MA
(Lancaster University)
- - - - - Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Włoski i językoznawstwo BA (Hons)
(University of Oxford)
- - - - - Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo i kultura z rokiem podstawowym BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana w nauczaniu języka angielskiego osób posługujących się innymi językami (TESOL) MA
(University of Kent)
- - - - - Canterbury Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana (nauczanie języka angielskiego jako języka obcego) MA
(University of Bedfordshire)
- - - - - Luton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Portugalski i językoznawstwo BA (Hons)
(University of Oxford)
- - - - - Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana MSc
(The University of Edinburgh)
- - - - - Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia i językoznawstwo MSc
(University of Oxford)
- - - - - Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka Stosowana i Nauczanie Języka Angielskiego MA MA
(The University of Nottingham)
- - - - - Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Włoski i lingwistyka dla początkujących BA (Hons)
(University of Oxford)
- - - - - Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka PhD
(The University of Manchester)
- - - - - Manchester Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka MA
(Bangor University)
- - - - - Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Współczesna greka i językoznawstwo dla początkujących BA (Hons)
(University of Oxford)
- - - - - Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i lingwistyka stosowana MA (Res)
(University of Birmingham)
- - - - - Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Językoznawstwo, filologia i fonetyka MPhil
(University of Oxford)
- - - - - Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Współczesna greka i językoznawstwo BA (Hons)
(University of Oxford)
- - - - - Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka PhD
(Queen's University of Belfast)
- - - - - Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauczanie języka angielskiego dla osób posługujących się innymi językami (TESOL) z lingwistyką stosowaną MA
(University of Central Lancashire)
- - - - - Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka MSc (Res)
(The University of Edinburgh)
- - - - - Edynburg Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka MSc
(The University of Edinburgh)
- - - - - Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka sądowa MA
(Cardiff University)
- - - - - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język i lingwistyka MA
(The University of Sheffield)
- - - - - Sheffield Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Język rosyjski i językoznawstwo BA (Hons)
(University of Oxford)
- - - - - Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Portugalski i językoznawstwo dla początkujących BA (Hons)
(University of Oxford)
- - - - - Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
7 Kursy Lingwistyka online.
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
25 Lingwistyka Kursy w Londynie.
 • Why study linguistics?
  1/5
 • Different between linguistics and literature
  2/5
 • Careers using languages & linguistics
  3/5
 • How I Really Feel About My Major | UCLA Linguistics Student
  4/5
 • What You Should Know Before Going Into Linguistics
  5/5

Opinie studentów

Ogólna satysfakcja studentów
71 /100
4910 ogółem respondentów

Głównie na podstawie danych pochodzących od studentów studiów licencjackich

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie Biura ds. Studentów

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Lingwistyka (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £22939 £22424 £26469
Zakres 25-75 percentyla £19969 - £27184 £17405 - £27019 £20938 - £32423

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £22981 £22175 £26162
Zakres 25-75 percentyla £19986 - £26615 £17393 - £25979 £20845 - £31771

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Lingwistyka

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Lingwistyka, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Typowi pracodawcy absolwentów Lingwistyka

 • Organizacje medialne
 • Firmy wydawnicze
 • Firmy marketingowe i PR
 • Szkoły podstawowe i średnie
 • Szkoły językowe
 • Służba cywilna
 • kancelarie prawne i księgowe
 • firmy informatyczne i telekomunikacyjne
 • państwowa służba zdrowia i szpitale prywatne

Specjalizacje w ramach Lingwistyka

 • lingwistyka stosowana
 • lingwistyka kryminalistyczna
 • nauki o języku
 • język angielski
 • Filozofia języka
 • Pisanie kreatywne
 • filozofia

Pozycja zawodowa absolwentów Lingwistyka (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Lingwistyka w Manchester Metropolitan University

30% Zawody administracyjne
15% Zawody związane ze sprzedażą
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10%
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Specjaliści ds. zarządzania projektami biznesowymi i finansowymi
5% Specjaliści od mediów
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne
5% Zawody związane ze sportem i fitnessem

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Lingwistyka

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Lingwistyka. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Językoznawstwo jest nauką o naturze języka, jego rozwoju i przyswajaniu.

Średnia wynagrodzeń absolwentów Lingwistyka wyniosła £22939 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £22424 3 lata po ukończeniu studiów i £264695 lat po ukończeniu studiów.

 • Studia Lingwistyka obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Linguistics - MLing
 • Master of Research - MRes
 • Graduate Certificate - GradCert
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Masters in Research - MRes
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Doctor of Philosophy - DPhil
 • Master of Research - MA (Res)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Studies - MSt
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)