Zoologia Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Zoology)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Zoologia BSc (Hons)
(University of Roehampton)
85% 10% 5% £15000 101 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zoologia BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
73% 0% 0% - 136 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zoologia z rocznym pobytem za granicą BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
73% 0% 0% - 143 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zoologia z rokiem podstawowym BSc
(University of Roehampton)
- - - £15000 - Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
124 Zoologia Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Zoology jobs I zoologist salary I Zoologist jobs career I Job alert
  1/2
 • A Day In The Life Of A Zookeeper
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Zoologia

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Zoologia, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Zoologia

 • nauki biomedyczne
 • Ekologia i biologia ewolucyjna
 • Zachowanie zwierząt i neurobiologia
 • Biologia komórki i biologia rozwojowa
 • Zoologia ogólna
 • genetyka
 • Biologia morska

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Zoologia

 • wiedza z zakresu zachowania zwierząt
 • wiedza z zakresu biologii zwierząt
 • wiedza z zakresu etologii
 • umiejętności analityczne
 • Umiejętności badawcze i obserwacyjne
 • Umiejętności komunikacyjne
 • umiejętności prezentacji i komunikacji ustnej
 • umiejętności zarządzania projektami
 • Znajomość technologii informacyjnych
 • Zdolność do pracy samodzielnej oraz w zespole

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Zoologia wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Zoologia (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Zoologia w Anglia Ruskin University

25% Specjaliści od mediów
20% Zawody artystyczne, literackie i medialne
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Pielęgniarki weterynaryjne
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Specjaliści do spraw nauczania i opieki nad dziećmi

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Zoologia. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.