Genetyka Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Genetics)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Nauki biomedyczne (genetyka) z praktyką zawodową BSc (Hons)
(Brunel University)
61% 10% 0% £21470 £23615 116 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (genetyka) BSc (Hons)
(Brunel University)
61% 12% 0% £21470 £23615 129 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Genetyka medyczna z rocznym pobytem za granicą BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
81% 15% 0% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Genetyka molekularna BSc (Hons)
(King's College London)
79% 10% 0% - 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Genetyka medyczna BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
85% 15% 0% - 151 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
74 Genetyka Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Career Paths in Genetics
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Genetyka

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Genetyka, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Genetyka

 • genetyka medyczna
 • genetyka molekularna
 • Immunologia
 • Farmakologia

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Genetyka

 • umiejętność posługiwania się protokołem naukowym
 • umiejętności prowadzenia badań biologicznych
 • wiedza z zakresu praktyki laboratoryjnej
 • rejestrowanie, analiza i interpretacja dużej ilości danych naukowych
 • logicznego myślenia, umiejętności numerycznych i informatycznych
 • świadomość aktualnych problemów i debat etycznych
 • Umiejętności komunikacyjne
 • zarządzanie czasem
 • rozwiązywanie problemów
 • Samodzielność
 • świadomość biznesowa
 • praca zespołowa

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Genetyka wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Genetyka (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Genetyka w King's College London

40% Zawody administracyjne
25% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
20% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Zawody związane z projektowaniem
10% Zawody podstawowe

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Genetyka. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.