Genomika Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Genomics)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Genomika medyczna MSc
(London Metropolitan University)
- - - £2020 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Genomika medyczna MSc (PG)
(Middlesex University)
- - - £14000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Patologia nowotworowa i molekularna oraz genomika MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
11 Genomika Kursy w Wielkiej Brytanii.
  • Genomics Specialist Careers: Meet the Genetic Counsellors
    1/3
  • Genetics, Genomics & Biotechnology Major Snippets
    2/3
  • My career in genomics: cancer biology
    3/3

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Genomika

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Genomika, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Genomika wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Genomika (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Genomika w King's College London

40% Zawody administracyjne
25% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
20% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Zawody związane z projektowaniem
10% Zawody podstawowe

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Genomika. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.