Biochemia Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Biochemistry)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of East London 78% 5% 15% £13320 115 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 91% 0% 0% £14400 95 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 91% 0% 0% £14400 95 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 61% 4% 10% £19280 120 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 92% 5% 3% £36200 178 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 61% 0% 0% £19280 114 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London 78% 5% 15% £13320 115 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 92% 0% 3% £36200 180 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 73% 0% 0% £28500 176 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 92% 5% 3% £36200 178 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 78% - 20% £14000 111 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 78% 0% 1% - 160 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 64% 5% 4% - 136 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 78% - 20% £14000 111 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 78% - 15% £12500 112 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 92% 15% 0% - 93 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 78% - 15% £14000 112 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 64% 5% 4% - 136 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £15576 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £3894 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Westminster - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
180 Biochemia Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • MS in Biochemistry and Molecular Biology: Industry Careers
  1/2
 • Biochemists and Biophysicists Career Video
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Biochemia

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Biochemia, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Specjalizacje w ramach Biochemia

 • biologia molekularna
 • Biofizyka
 • Bioanalityka
 • Chemia bioorganiczna
 • chemia bioorganiczna

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Biochemia

 • dogłębna znajomość technik biologii molekularnej
 • Praktyczne umiejętności laboratoryjne
 • Zdolność rozumienia złożonych procesów biologicznych
 • Zdolność do formułowania argumentów i angażowania się w debatę
 • Umiejętności obserwacyjne
 • Umiejętność prowadzenia badań i analizy danych
 • Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów
 • matematyka i technologia informacyjna
 • Komunikacja i prezentacja
 • pisanie raportów
 • planowania i zarządzania czasem
 • Zdolność do pracy w określonych terminach
 • Praca zespołowa
 • Zarządzanie sobą i zdolność do samodzielnej pracy

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Biochemia wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Biochemia (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Biochemia w Brunel University

13% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
13% Opiekuńcze usługi osobiste
11% Zawody związane ze sprzedażą
8% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
8% Zawody administracyjne
8% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
6% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody podstawowe
3% Specjaliści związani z ochroną zdrowia
3% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Biochemia.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Biochemia z hiszpańskim dla nauki - BSc (Hons) na Imperial College of Science otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 92 na 100 punktów wśród 59 respondentów.