Biochemia Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Biochemistry)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Biochemia i biotechnologia BSc (Hons)
(University of East London)
78% 9% 10% £14160 105 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia BSc (Hons)
(Middlesex University)
78% 5% 10% £15100 119 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (biochemia) z praktyką zawodową BSc (Hons)
(Brunel University)
61% 12% 15% £21470 £23615 112 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia z językiem francuskim dla przedmiotów ścisłych BSc (Hons)
(Imperial College of Science)
92% 5% 2% £41650 197 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (biochemia) BSc (Hons)
(Brunel University)
61% 0% 0% £21470 £23615 128 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia BSc (Hons)
(Imperial College of Science)
92% 5% 2% £41650 195 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia z językiem niemieckim dla przedmiotów ścisłych BSc (Hons)
(Imperial College of Science)
92% 5% 2% £41650 197 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia Msci (Hons)
(University College London)
73% 5% 0% £32100 211 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia BSc (Hons)
(University College London)
62% 0% 1% £32100 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia z językiem hiszpańskim dla przedmiotów ścisłych BSc (Hons)
(Imperial College of Science)
92% 5% 2% £41650 197 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia BSc (Hons)
(King's College London)
78% 15% 2% - 174 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia (w tym rok podstawowy) BSc (Hons)
(Kingston University)
92% 15% 5% - 72 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia Msci (Hons)
(Queen Mary University of London)
64% 10% 6% - 186 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia z praktyką zawodową BSc (Hons)
(Kingston University)
92% 15% 20% - 88 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia BSc (Hons)
(Kingston University)
92% 20% 15% - 106 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia z rocznym pobytem za granicą BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
64% 10% 6% - 144 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia z rocznym pobytem za granicą Msci (Hons)
(Queen Mary University of London)
64% 10% 6% - 142 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
63% 10% 6% - 138 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia z rokiem w przemyśle/badaniach BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
64% 10% 6% - 153 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia z rokiem podstawowym BSc (Hons)
(Middlesex University)
- - - £15100 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia medyczna z rokiem założycielskim BSc (Hons)
(Middlesex University)
- - - £14000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (biochemia kliniczna) MSc
(Middlesex University)
- - - £14800 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia i biotechnologia (z rokiem podstawowym) BSc (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £4400 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Biochemia medyczna BSc (Hons)
(Middlesex University)
- - - £14000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
189 Biochemia Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • MS in Biochemistry and Molecular Biology: Industry Careers
  1/2
 • Biochemists and Biophysicists Career Video
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Biochemia

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Biochemia, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Biochemia

 • biologia molekularna
 • Biofizyka
 • Bioanalityka
 • Chemia bioorganiczna
 • chemia bioorganiczna

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Biochemia

 • dogłębna znajomość technik biologii molekularnej
 • Praktyczne umiejętności laboratoryjne
 • Zdolność rozumienia złożonych procesów biologicznych
 • Zdolność do formułowania argumentów i angażowania się w debatę
 • Umiejętności obserwacyjne
 • Umiejętność prowadzenia badań i analizy danych
 • Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów
 • matematyka i technologia informacyjna
 • Komunikacja i prezentacja
 • pisanie raportów
 • planowania i zarządzania czasem
 • Zdolność do pracy w określonych terminach
 • Praca zespołowa
 • Zarządzanie sobą i zdolność do samodzielnej pracy

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Biochemia wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Biochemia (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Biochemia w Brunel University

18% Opiekuńcze usługi osobiste
13% Zawody związane ze sprzedażą
11% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
9% Specjaliści w dziedzinie nauczania
7% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody administracyjne
5% Zawody podstawowe
4% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
2% Specjaliści związani z ochroną zdrowia
2% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Biochemia. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.