Biochemia Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Biochemistry)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Biochemia i Biotechnologia BSc (Hons)
(University of East London)
78% 5% 15% £13320 115 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia BSc (Hons)
(University of Westminster)
91% 0% 0% £14400 95 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia z podstawą BSc (Hons)
(University of Westminster)
91% 0% 0% £14400 95 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (biochemia) z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
61% 4% 10% £19280 120 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia z językiem francuskim dla nauki BSc (Hons)
(Imperial College of Science)
92% 5% 3% £36200 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (Biochemia) BSc (Hons)
(Brunel University)
61% 0% 0% £19280 114 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia i Biotechnologia (z Rokiem Założycielskim) BSc (Hons)
(University of East London)
78% 5% 15% £13320 115 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia BSc (Hons)
(Imperial College of Science)
92% 0% 3% £36200 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia Msci (Hons)
(University College London)
73% 0% 0% £28500 176 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia z hiszpańskim dla nauki BSc (Hons)
(Imperial College of Science)
92% 5% 3% £36200 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia z Rokiem Założycielskim BSc (Hons)
(Middlesex University)
78% - 20% £14000 111 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia BSc (Hons)
(King's College London)
78% 0% 1% - 160 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia Msci (Hons)
(Queen Mary University of London)
64% 5% 4% - 136 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia BSc (Hons)
(Middlesex University)
78% - 20% £14000 111 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (biochemia kliniczna) MSc
(Middlesex University)
78% - 15% £12500 112 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia BSc (Hons)
(Kingston University)
92% 15% 0% - 93 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia medyczna BSc (Hons)
(Middlesex University)
78% - 15% £14000 112 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia z rokiem pracy w przemyśle/badaniach BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
64% 5% 4% - 136 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £15576 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia (w tym rok założycielski) BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £3894 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (biochemia kliniczna) MSc
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
180 Biochemia Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • The Difference Between Biochemistry & Chemical Biology : Chemistry Lessons
  1/2
 • Biochemistry Career jobs and salary | what to do after bsc in biochemistry?
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Biochemia

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Biochemia, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Biochemia

 • biologia molekularna
 • Biofizyka
 • Bioanalityka
 • Chemia bioorganiczna
 • chemia bioorganiczna

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Biochemia

 • dogłębna znajomość technik biologii molekularnej
 • Praktyczne umiejętności laboratoryjne
 • Zdolność rozumienia złożonych procesów biologicznych
 • Zdolność do formułowania argumentów i angażowania się w debatę
 • Umiejętności obserwacyjne
 • Umiejętność prowadzenia badań i analizy danych
 • Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów
 • matematyka i technologia informacyjna
 • Komunikacja i prezentacja
 • pisanie raportów
 • planowania i zarządzania czasem
 • Zdolność do pracy w określonych terminach
 • Praca zespołowa
 • Zarządzanie sobą i zdolność do samodzielnej pracy

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Biochemia wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Biochemia (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Biochemia w Brunel University

13% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
13% Opiekuńcze usługi osobiste
11% Zawody związane ze sprzedażą
8% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
8% Zawody administracyjne
8% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
6% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody podstawowe
3% Specjaliści związani z ochroną zdrowia
3% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Biochemia. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Biochemia z hiszpańskim dla nauki - BSc (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 92 na 100 punktów wśród 90 respondentów.