Inżynieria systemów Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Systems engineering)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
London Metropolitan University 88% 5% 20% £3894 54 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Middlesex University 72% 13% 10% £14000 97 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 72% 13% 10% £14000 97 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University 88% 5% 20% £15576 54 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 66% 5% 50% £19855 156 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London 77% 5% 12% £13500 92 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
3 Kursy Inżynieria systemów online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
68 Inżynieria systemów Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Inżynieria systemów

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Inżynieria systemów, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Specjalizacje w ramach Inżynieria systemów

 • inżynieria biosystemów
 • inżynieria logistyki
 • inżynieria systemów transportowych
 • inżynieria systemów oprogramowania
 • inżynieria systemów rozwoju produktu

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Inżynieria systemów

 • umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i integracji informacji
 • umiejętności w zakresie zarządzania majątkiem
 • Silne koncepcje matematyczne
 • znajomość zagadnień związanych z rozwojem aplikacji
 • Umiejętności analityczne i decyzyjne
 • Wiedza z zakresu projektowania systemów
 • Umiejętność zrozumienia sieci w systemie
 • znajomość sprzętu i oprogramowania
 • umiejętność tworzenia dokumentacji
 • umiejętności w zakresie tworzenia oprogramowania
 • umiejętności komunikacyjne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Inżynieria systemów wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Inżynieria systemów (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Inżynieria systemów w Brunel University

35% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
30% Specjaliści inżynierii
15% Zawody podstawowe
15% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Zawody związane ze sprzedażą

Rozkład ocen

Studenci Inżynieria systemów w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Inżynieria systemów

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Inżynieria systemów.

Najczęściej zadawane pytania

Średnia wynagrodzeń absolwentów Inżynieria systemów wyniosła £30124 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £30806 3 lata po ukończeniu studiów i £353935 lat po ukończeniu studiów.

Inżynieria Systemów Komputerowych i Robotyka (w tym rok założycielski) na London Metropolitan University otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 88 na 100 punktów wśród 11 respondentów.