Inżynieria elektryczna i elektroniczna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Electrical and electronic engineering)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Imperial College of Science 82% 0% 0% £35100 203 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 66% 5% 25% £19855 156 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 63% 0% 4% £31200 179 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London 71% 5% 5% £19770 114 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London 71% 5% 5% £13500 114 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 66% 5% 25% £19280 156 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 70% 5% 25% £19855 138 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 66% 5% 25% £19280 156 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 82% 0% 0% £35100 197 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 66% 5% 25% £19280 156 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 66% 5% 25% £19280 156 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 72% 10% 15% £14000 112 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 82% 0% 0% £35100 177 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 50% 5% 15% £19280 151 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 66% 5% 25% £19280 156 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 72% 10% 15% £14000 112 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 66% 5% 25% £19280 156 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 66% 5% 25% £19280 156 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 66% 5% 25% £19280 156 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 66% 5% 25% - 156 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
King's College London 58% 5% 3% - 166 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The London College UCK 96% 0% 0% - - Hounslow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
New City College 96% 0% 0% - - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
HCUC, Harrow College & Uxbridge College 96% 0% 0% £7014 - Harrow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 96% 0% 0% - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The London College UCK 84% 0% 30% - - Hounslow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University 71% - 10% £3894 82 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of West London 89% 5% 25% - 101 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London South Bank University 71% 30% 5% - 106 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 100% 0% 10% - 138 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London 60% 5% 0% - 117 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 89% 5% 25% - 101 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 89% 5% 25% - 101 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University 71% - 10% £3894 82 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 100% 0% 10% - 138 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Electrical Engineering Vs Computer Engineering - How to Pick the Right Major
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Inżynieria elektryczna i elektroniczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Inżynieria elektryczna i elektroniczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Specjalizacje w ramach Inżynieria elektryczna i elektroniczna

 • półprzewodniki
 • Nanoelektronika
 • Elektrofizyka
 • Mikrosystemy
 • Optyka i fotonika
 • Sygnały i obrazy
 • przetwarzanie
 • Systemy sieciowe
 • Sieci komputerowe
 • Zdalne wykrywanie
 • Systemy kosmiczne

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Inżynieria elektryczna i elektroniczna

 • Umiejętność projektowania i testowania bloków konstrukcyjnych obwodów
 • programowanie komputerowe
 • Projektowanie wspomagane komputerowo
 • Umiejętność kreatywnego i innowacyjnego wykorzystania wiedzy specjalistycznej do rozwiązywania problemów
 • Pragmatyzm i praktyczność w przekształcaniu koncepcji w rzeczywistość
 • Efektywna komunikacja
 • Zarządzanie projektem i czasem
 • Dobra praca w zespole
 • Profesjonalne podejście i zdolność do pracy zgodnie z etycznym kodeksem postępowania.

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Inżynieria elektryczna i elektroniczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Inżynieria elektryczna i elektroniczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Inżynieria elektryczna i elektroniczna w Brunel University

35% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
30% Specjaliści inżynierii
15% Zawody podstawowe
15% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Zawody związane ze sprzedażą

Rozkład ocen

Studenci Inżynieria elektryczna i elektroniczna w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Inżynieria elektryczna i elektroniczna

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Inżynieria elektryczna i elektroniczna.

Najczęściej zadawane pytania

Średnia wynagrodzeń absolwentów Inżynieria elektryczna i elektroniczna wyniosła £30124 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £30806 3 lata po ukończeniu studiów i £353935 lat po ukończeniu studiów.

Inżynieria elektryczna i elektroniczna z rokiem za granicą na Queen Mary University of London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 100 na 100 punktów wśród 7 respondentów.