Inżynieria elektryczna i elektroniczna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Electrical and electronic engineering)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Brunel University 67% 5% 6% £19280 154 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 63% 5% 0% £19855 153 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 67% 5% 6% £19280 154 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 82% 5% 10% £35100 195 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 67% 5% 6% £19280 154 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 67% 5% 6% £19855 154 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 67% 5% 6% £19280 154 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 69% 0% 15% £14000 123 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 78% 0% 0% £35100 224 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 82% 5% 0% £35100 204 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 74% 0% 3% £31200 189 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 67% 5% 15% £19280 154 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 67% 5% 6% £19280 154 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 69% 0% 15% £14000 123 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 67% 5% 6% £19280 154 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 67% 5% 6% £19280 154 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 67% 5% 6% £19280 154 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London South Bank University 71% 10% 0% - 119 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 82% 0% 5% - 153 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 79% 0% 5% - 153 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 69% 0% 6% - 175 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 82% 0% 5% - 153 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 82% 0% 5% - 153 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 82% 0% 0% - 153 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 82% 0% 5% - 153 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 79% 0% 5% - 153 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 94% 10% 25% - 100 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The London College UCK 85% 5% 3% - - Hounslow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 82% 0% 5% - 153 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The London College UCK 95% 5% 5% - - Hounslow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 94% 10% 25% - 100 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 94% 10% 25% - 100 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £3894 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
HCUC, Harrow College & Uxbridge College - - - £7014 - Harrow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London - - - £19770 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London - - - £13500 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £3894 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
New City College - - - - - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Electrical Engineering Vs Computer Engineering - How to Pick the Right Major
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Inżynieria elektryczna i elektroniczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Inżynieria elektryczna i elektroniczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Specjalizacje w ramach Inżynieria elektryczna i elektroniczna

 • półprzewodniki
 • Nanoelektronika
 • Elektrofizyka
 • Mikrosystemy
 • Optyka i fotonika
 • Sygnały i obrazy
 • przetwarzanie
 • Systemy sieciowe
 • Sieci komputerowe
 • Zdalne wykrywanie
 • Systemy kosmiczne

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Inżynieria elektryczna i elektroniczna

 • Umiejętność projektowania i testowania bloków konstrukcyjnych obwodów
 • programowanie komputerowe
 • Projektowanie wspomagane komputerowo
 • Umiejętność kreatywnego i innowacyjnego wykorzystania wiedzy specjalistycznej do rozwiązywania problemów
 • Pragmatyzm i praktyczność w przekształcaniu koncepcji w rzeczywistość
 • Efektywna komunikacja
 • Zarządzanie projektem i czasem
 • Dobra praca w zespole
 • Profesjonalne podejście i zdolność do pracy zgodnie z etycznym kodeksem postępowania.

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Inżynieria elektryczna i elektroniczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Inżynieria elektryczna i elektroniczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Inżynieria elektryczna i elektroniczna w Brunel University

35% Specjaliści inżynierii
20% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
15% Zawody wykwalifikowane
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Operatorzy procesów, zakładów i maszyn
5% Zawody związane ze sportem i fitnessem

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Inżynieria elektryczna i elektroniczna.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Inżynieria (Elektryczna i Elektroniczna) (Top-Up) - BSc (Hons) na The London College UCK otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 95 na 100 punktów wśród 15 respondentów.