Inżynieria elektryczna i elektroniczna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Electrical and electronic engineering)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Inżynieria elektryczna i elektroniczna BEng (Hons)
(Imperial College of Science)
82% 0% 5% £40940 205 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektryczna i elektroniczna MEng (Hons)
(Imperial College of Science)
91% 0% 3% £40940 197 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektroniczna BEng (Hons)
(Middlesex University)
69% 5% 30% £15100 105 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektryczna i elektroniczna z zarządzaniem MEng (Hons)
(Imperial College of Science)
78% 0% 5% £40940 225 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektroniczna i informacyjna BEng (Hons)
(Imperial College of Science)
82% 0% 10% £40940 213 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektroniczna i informacyjna MEng (Hons)
(Imperial College of Science)
75% 0% 5% £40940 218 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektroniczna i elektryczna MEng (Hons)
(University College London)
74% 10% 2% £35000 209 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektroniczna i elektryczna BEng (Hons)
(University College London)
81% 10% 1% £35000 156 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektryczna i elektroniczna MEng
(University of East London)
70% 16% 7% £13920 96 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektryczna i elektroniczna BEng (Hons)
(University of East London)
70% 16% 7% £13920 96 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektryczna i elektroniczna BEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
79% 0% 10% - 134 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektroniczna MEng (Hons)
(King's College London)
69% 15% 0% - 212 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektryczna i elektroniczna MEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
82% 0% 14% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektroniczna z podstawami BEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
82% 0% 15% - 101 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektroniczna BEng (Hons)
(King's College London)
73% 5% 5% - 136 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektryczna i elektroniczna z doświadczeniem przemysłowym BEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
82% 0% 0% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektryczna i elektroniczna z rokiem za granicą BEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
82% 0% 14% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektryczna i elektroniczna (z rokiem podstawowym) BEng (Hons)
(University of East London)
- - - £13920 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektroniczna z rokiem podstawowym BEng (Hons)
(Middlesex University)
- - - £15100 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektroniczna z rokiem spędzonym za granicą BEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektroniczna BEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektroniczna z doświadczeniem przemysłowym BEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria elektroniczna przez badania MSc (Res)
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zaawansowana inżynieria elektroniczna i elektryczna MSc
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zaawansowana elektronika i elektrotechnika MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
 • Electrical Engineering Vs Computer Engineering - How to Pick the Right Major
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Inżynieria elektryczna i elektroniczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Inżynieria elektryczna i elektroniczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Inżynieria elektryczna i elektroniczna

 • półprzewodniki
 • Nanoelektronika
 • Elektrofizyka
 • Mikrosystemy
 • Optyka i fotonika
 • Sygnały i obrazy
 • przetwarzanie
 • Systemy sieciowe
 • Sieci komputerowe
 • Zdalne wykrywanie
 • Systemy kosmiczne

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Inżynieria elektryczna i elektroniczna

 • Umiejętność projektowania i testowania bloków konstrukcyjnych obwodów
 • programowanie komputerowe
 • Projektowanie wspomagane komputerowo
 • Umiejętność kreatywnego i innowacyjnego wykorzystania wiedzy specjalistycznej do rozwiązywania problemów
 • Pragmatyzm i praktyczność w przekształcaniu koncepcji w rzeczywistość
 • Efektywna komunikacja
 • Zarządzanie projektem i czasem
 • Dobra praca w zespole
 • Profesjonalne podejście i zdolność do pracy zgodnie z etycznym kodeksem postępowania.

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Inżynieria elektryczna i elektroniczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Inżynieria elektryczna i elektroniczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Inżynieria elektryczna i elektroniczna w Anglia Ruskin University

25% Zawody artystyczne, literackie i medialne
25% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
20% Specjaliści do spraw nauczania i opieki nad dziećmi
20% Zawody sekretarskie i pokrewne
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Inżynieria elektryczna i elektroniczna. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.