Statystyki Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Statistics)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Matematyka i statystyka dla finansów BSc (Hons)
(Imperial College of Science)
100% 0% 0% £34000 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Statystyka, Ekonomia i Finanse BSc (Hons)
(University College London)
86% 0% 0% £31200 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka finansowa i statystyka BSc (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
79% 0% 5% £22430 225 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Statystyka BSc (Hons)
(University College London)
85% 0% 0% £31200 154 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka i nauki statystyczne BSc (Hons)
(University College London)
91% 5% 0% £28500 163 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka, statystyka i biznes BSc (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
76% 0% 0% £22430 160 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka i Statystyka BSc (Hons)
(Imperial College of Science)
77% 0% 0% £34000 210 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i Statystyka BSc Econ (Hons)
(University College London)
71% 0% 0% £31200 212 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Statystyka i zarządzanie dla biznesu BSc (Hons)
(University College London)
80% 0% 0% £31200 189 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Statystyka (program międzynarodowy) Msci (Hons)
(University College London)
80% 0% 0% £31200 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Statystyka i analiza danych BSc (Hons)
(University of Greenwich)
71% 15% 10% £14500 112 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka & Statystyka z zarządzaniem z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
80% 7% 11% £17355 121 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka &Statystyka z zarządzaniem BSc (Hons)
(Brunel University)
80% 7% 11% £17355 121 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Statystyka, ekonomia i język obcy BSc (Hons)
(University College London)
80% 0% 0% £31200 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka i Statystyka BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
72% 6% 4% - 142 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia, statystyka i matematyka z rokiem w przemyśle BSc Econ (Hons)
(Queen Mary University of London)
72% 6% 4% - 142 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia, Statystyka i Matematyka BSc Econ (Hons)
(Queen Mary University of London)
72% 6% 4% - 142 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia, Statystyka i Matematyka z Zintegrowanym Rokiem Założycielskim (start w styczniu) BSc Econ (Hons)
(Queen Mary University of London)
72% 6% 0% - 143 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia, Statystyka i Matematyka z Rokiem w Przemyśle i Zintegrowanym Rokiem Założycielskim (start w styczniu) BSc Econ (Hons)
(Queen Mary University of London)
72% 6% 0% - 143 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka i statystyka BSc (Hons)
(King's College London)
- 8% 5% - 143 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka i Statystyka BSc (Hons)
(University of West London)
- - 0% £13250 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Statystyka stosowana MSc
(Birkbeck, University of London)
- - 0% £8190 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Statystyka (Statystyka finansowa) (Badania naukowe) MSc (Res)
(The London School of Economics and Political Science)
- - 0% £30960 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Matematyka i statystyka BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £10920 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Statystyka stosowana i modelowanie finansowe MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £8190 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Statystyka z analizą danych MSc
(Brunel University)
- - - £19855 - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Statystyka MSc (Res)
(The London School of Economics and Political Science)
- - - £23520 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Statystyka stosowana MSc
(Middlesex University)
- - - £84 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Statystyka (Statystyka finansowa) MSc (Res)
(The London School of Economics and Political Science)
- - - £30960 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Statystyka (Badania) MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - £23520 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka, Statystyka i Ekonomia Finansowa BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka i statystyka z podstawą BSc (Hons)
(University of West London)
- - 0% - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Statystyka (Statystyka społeczna) MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - 0% - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
6 Kursy Statystyki online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
158 Statystyki Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Quantitative Careers for Statistics Major | What Does a Statistician Do
  1/2
 • Careers in Math and Stats
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Statystyki

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Statystyki, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Statystyki

 • statystyka stosowana
 • statystyka finansowa
 • bioinformatyka
 • genetyka statystyczna
 • statystyka komputerowa
 • statystyka środowiska

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Statystyki

 • umiejętności analizy danych
 • umiejętności manipulacji danymi
 • umiejętności w zakresie analitycznych metod badawczych
 • Interpretacja wyników, wyciąganie wniosków i rekomendacji na podstawie danych
 • Identyfikowanie i praca z wzorcami w danych
 • Rozwiązywanie problemów
 • Myślenie logiczne
 • Zastosowanie abstrakcyjnych pojęć matematycznych do problemów praktycznych
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Umiejętności prezentacyjne
 • Zarządzanie informacją
 • Organizowanie i planowanie
 • praca zespołowa
 • Zarządzanie czasem

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Statystyki wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Statystyki (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Statystyki w The London School of Economics and Political Science

40% Specjaliści do spraw finansów
30% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody podstawowe
5% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
5%

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Statystyki. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Matematyka i statystyka dla finansów - BSc (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 100 na 100 punktów wśród 10 respondentów.