Matematyka finansowa Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Financial mathematics)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Matematyka finansowa i statystyka BSc (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
79% 0% 0% £25656 199 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka finansowa MMath
(Brunel University)
76% 9% 10% £19330 £21260 106 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka finansowa BSc (Hons)
(Brunel University)
76% 9% 10% £19330 £21260 106 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka finansowa z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
76% 9% 10% £19330 £21260 106 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka finansowa z praktyką MMath
(Brunel University)
80% 9% 10% £19330 £21260 106 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka finansowa Msci (Hons)
(Queen Mary University of London)
72% 8% 8% - 138 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka finansowa z rocznym pobytem za granicą Msci (Hons)
(Queen Mary University of London)
72% 8% 8% - 138 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka finansowa z praktyką zawodową Msci (Hons)
(Queen Mary University of London)
72% 8% 8% - 138 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka finansowa BSc (Hons)
(University of Greenwich)
- - - £16150 £17000 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Matematyka finansowa MSc
(Middlesex University)
- - - £15300 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka finansowa MSc
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka finansowa MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka finansowa MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
36 Matematyka finansowa Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Financial Maths in a Nutshell | VCE Further Maths
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Matematyka finansowa

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Matematyka finansowa, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Matematyka finansowa

 • umiejętność analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych
 • znajomość technik wyceny
 • wiedza z zakresu statystyki
 • wiedza z zakresu prawdopodobieństwa
 • Wiedza z zakresu finansów przedsiębiorstw
 • umiejętność krytycznego myślenia
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętności analityczne
 • Rozumowanie ilościowe
 • Zdolność do manipulowania precyzyjnymi i skomplikowanymi pomysłami
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Zarządzanie czasem

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Matematyka finansowa wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Matematyka finansowa (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Matematyka finansowa w Brunel University

20% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
20% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
15% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
15% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
10% Zawody związane ze sprzedażą
5% Zawody podstawowe
5% Zawody administracyjne
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody związane z obsługą klienta
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Matematyka finansowa. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.