Statystyka stosowana Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Applied statistics)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Statystyka stosowana MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Statystyka stosowana i modelowanie finansowe MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £24000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Statystyka stosowana MSc
(Middlesex University)
- - - £99 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
8 Statystyka stosowana Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Practical Training in the Master of Applied Statistics
  1/1

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Statystyka stosowana

 • umiejętności matematyczne
 • jasne rozumienie terminów i pojęć statystycznych
 • umiejętności analityczne
 • umiejętności komunikacyjne
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • zdolność do przekazywania wyników i ustaleń osobom niebędącym statystykami
 • Zdolność wpływania na innych
 • strategiczne podejście do pracy
 • przywiązywanie wagi do szczegółów
 • Zdolność do pracy samodzielnej i w zespole

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.