Statystyka stosowana Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Applied statistics)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Statystyka stosowana MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Statystyka stosowana i modelowanie finansowe MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £24000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Statystyka stosowana MSc
(Middlesex University)
- - - £99 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
8 Statystyka stosowana Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Practical Training in the Master of Applied Statistics
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Statystyka stosowana

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Statystyka stosowana, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Statystyka stosowana

 • umiejętności matematyczne
 • jasne rozumienie terminów i pojęć statystycznych
 • umiejętności analityczne
 • umiejętności komunikacyjne
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • zdolność do przekazywania wyników i ustaleń osobom niebędącym statystykami
 • Zdolność wpływania na innych
 • strategiczne podejście do pracy
 • przywiązywanie wagi do szczegółów
 • Zdolność do pracy samodzielnej i w zespole

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Statystyka stosowana wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Statystyka stosowana (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Statystyka stosowana w The London School of Economics and Political Science

35% Zawody podstawowe
30% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5%
0% Zawody związane ze sprzedażą
0% Specjaliści w dziedzinie nauczania

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Statystyka stosowana. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.