Hiszpanistyka Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Spanish studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Hiszpański i biznes międzynarodowy BA (Hons)
(University of Westminster)
66% 5% 5% £15400 126 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biologiczne z hiszpańskim dla nauk ścisłych BSc (Hons)
(Imperial College of Science)
88% 5% 3% £41650 191 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biotechnologia z językiem hiszpańskim dla przedmiotów ścisłych BSc (Hons)
(Imperial College of Science)
92% 5% 2% £41650 197 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hiszpański z naukami o zarządzaniu BA (Hons)
(University College London)
74% 10% 10% £26200 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hiszpański i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 166 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hiszpański i komunikacja globalna BA (Hons)
(University of Westminster)
73% 5% 25% £15400 135 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hiszpański i historia sztuki BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 182 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hiszpański i komunikacja globalna z fundacją BA (Hons)
(University of Westminster)
73% 5% 25% £15400 135 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hiszpański i jidysz BA (Hons)
(University College London)
- 10% 5% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hiszpański z filmoznawstwem BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 166 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hiszpański i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia hiszpańskie i latynoamerykańskie BA (Hons)
(University College London)
75% 0% 10% £26200 170 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hiszpański i filozofia BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hiszpański i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hiszpański i łacina BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biochemia z językiem hiszpańskim dla przedmiotów ścisłych BSc (Hons)
(Imperial College of Science)
92% 5% 2% £41650 197 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia hispanojęzyczne i literatura porównawcza BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
36% 5% 15% - 135 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filmoznawstwo i studia hispanistyczne (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
36% 5% 15% - 137 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia hispanojęzyczne i językoznawstwo (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 0% 10% - 138 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia latynoskie i polityka BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
62% 3% 7% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia latynoskie z zarządzaniem biznesem BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 6% 9% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hiszpański i stosunki międzynarodowe BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - £15400 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura hiszpańska i angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - £15400 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hiszpański i językoznawstwo BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - £15400 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język hiszpański i angielski BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - £15400 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia hiszpańskie i latynoamerykańskie Grad Dip
(Birkbeck, University of London)
- - - £13220 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hiszpański i językoznawstwo BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Język hiszpański i angielski BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Literatura hiszpańska i angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Hiszpański i stosunki międzynarodowe BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interested in online studies?
9 Kursy Hiszpanistyka online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
350 Hiszpanistyka Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Earning a Spanish degree online connected Maria Reading with her roots and her career passions
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Hiszpanistyka

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Hiszpanistyka, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Hiszpanistyka

 • Słuchanie
 • Czytanie
 • mówienie
 • pisanie
 • Świadomość kulturowa
 • Umiejętność tłumaczenia i interpretacji dokumentów
 • Gromadzenie, ocena i interpretacja informacji
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusjach i grupach
 • organizacja pracy w celu dotrzymania terminów
 • Opracowywanie opinii i proponowanie pomysłów
 • Czytanie stron tekstu i wyłapywanie najważniejszych punktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Hiszpanistyka wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Hiszpanistyka (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Hiszpanistyka w King's College London

20% Zawody administracyjne
20% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Zawody związane z projektowaniem
10% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
10% Zawody związane z projektowaniem
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Zawody wykwalifikowane
5% Zawody związane ze sprzedażą

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Hiszpanistyka. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.