Studia portugalskie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Portuguese studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Bułgarski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Norweski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ukraiński i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Włoski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
79% 10% 0% £26200 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Szwedzki i portugalski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hiszpański i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 166 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rumuński i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
88% 5% 5% £26200 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i portugalski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rosyjski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
79% 0% 0% £26200 149 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i portugalski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Węgierski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Fiński i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Serbski/chorwacki i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Czeski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
113 Studia portugalskie Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia portugalskie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia portugalskie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia portugalskie

 • Słuchanie
 • Czytanie
 • mówienie
 • pisanie
 • Świadomość kulturowa
 • Umiejętność tłumaczenia i interpretacji dokumentów
 • Gromadzenie, ocena i interpretacja informacji
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusjach i grupach
 • organizacja pracy w celu dotrzymania terminów
 • Opracowywanie opinii i proponowanie pomysłów
 • Czytanie stron tekstu i wyłapywanie najważniejszych punktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia portugalskie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia portugalskie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia portugalskie w King's College London

20% Zawody administracyjne
20% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Zawody związane z projektowaniem
10% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
10% Zawody związane z projektowaniem
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Zawody wykwalifikowane
5% Zawody związane ze sprzedażą

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia portugalskie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.