Studia portugalskie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Portuguese studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Język bułgarski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Norweski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 176 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ukraiński i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Włoski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 5% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Szwedzki i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 176 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hiszpański i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rumuński i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £21260 176 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 176 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język węgierski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £21260 176 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język fiński i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Serbski/Chorwacki i Portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język polski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język czeski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
95 Studia portugalskie Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia portugalskie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia portugalskie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia portugalskie

 • Słuchanie
 • Czytanie
 • mówienie
 • pisanie
 • Świadomość kulturowa
 • Umiejętność tłumaczenia i interpretacji dokumentów
 • Gromadzenie, ocena i interpretacja informacji
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusjach i grupach
 • organizacja pracy w celu dotrzymania terminów
 • Opracowywanie opinii i proponowanie pomysłów
 • Czytanie stron tekstu i wyłapywanie najważniejszych punktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia portugalskie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia portugalskie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia portugalskie w King's College London

25% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
10% Zawody administracyjne
10% Zawody związane ze sprzedażą
10% Specjaliści w dziedzinie nauczania
10% Specjaliści do spraw finansów
10% Zawody podstawowe
10%
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia portugalskie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Francuski i portugalski - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 88 na 100 punktów wśród 15 respondentów.