Współczesne studia bliskowschodnie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Modern Middle Eastern studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Języki i Kultury (Bliski Wschód, Afryka, Azja Południowa i Południowo-Wschodnia) oraz Stosunki Międzynarodowe, w tym rok za granicą BA (Hons)
(SOAS, University of London)
81% 5% 4% - 154 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki i Kultury (Bliski Wschód, Afryka, Azja Południowa i Południowo-Wschodnia) i Antropologia Społeczna BA (Hons)
(SOAS, University of London)
85% 5% 5% - 137 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki i Kultury (Bliski Wschód, Afryka, Azja Południowa i Południowo-Wschodnia) i Filozofie Świata, w tym rok za granicą BA (Hons)
(SOAS, University of London)
76% 0% 5% - 153 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki i kultury (Bliski Wschód, Afryka, Azja Południowa i Południowo-Wschodnia) oraz filozofie świata BA (Hons)
(SOAS, University of London)
76% 0% 5% - 153 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polityka Bliskiego Wschodu MSc
(SOAS, University of London)
76% 0% 5% £21750 153 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bliski Wschód w globalnej polityce: Islam, Konflikt i Rozwój MSc
(Birkbeck, University of London)
76% 0% 5% £8190 153 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Języki i kultury (Bliski Wschód, Afryka, Azja Południowa i Południowo-Wschodnia) w tym rok za granicą BA (Hons)
(SOAS, University of London)
76% 0% 5% - 153 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia bliskowschodnie MA
(SOAS, University of London)
76% 0% 5% - 153 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Współczesne studia bliskowschodnie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Współczesne studia bliskowschodnie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Współczesne studia bliskowschodnie

  • znajomość języków obcych
  • umiejętności badawcze i analityczne
  • umiejętności komunikacyjne
  • umiejętności społeczne i międzykulturowe
  • Zdolność do uczenia się i rozumienia trudnych tematów
  • Zdolność do krytycznej oceny źródeł w celu sformułowania argumentów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Współczesne studia bliskowschodnie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Współczesne studia bliskowschodnie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Współczesne studia bliskowschodnie w SOAS, University of London

25% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
15% Zawody podstawowe
15% Specjaliści w dziedzinie nauczania
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody administracyjne
5% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Specjaliści związani z ochroną zdrowia
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Zawody związane z usługami ochronnymi
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Współczesne studia bliskowschodnie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Języki i Kultury (Bliski Wschód, Afryka, Azja Południowa i Południowo-Wschodnia) i Antropologia Społeczna - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 85 na 100 punktów wśród 35 respondentów.