Rozwój międzynarodowy Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (International development)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Zrównoważony rozwój i zmiany społeczne BA (Hons)
(University of East London)
- 0% 0% £14160 97 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Środowisko i zrównoważony rozwój BSc (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
- 1% 0% £24720 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalne wyzwania (spójność społeczna) z miejscem docelowym BASc (Hons)
(Brunel University)
94% - 5% £16825 £19430 121 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rozwój międzynarodowy BA (Hons)
(King's College London)
81% 0% 0% - 189 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalne wyzwania (spójność społeczna) BASc (Hons)
(Brunel University)
94% - 5% £17665 £19430 121 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalny rozwój BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
66% 3% 7% - 136 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalne wyzwania (globalna innowacja) BASc (Hons)
(Brunel University)
94% - 5% £17665 £19430 121 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalne wyzwania (bezpieczeństwo) BASc (Hons)
(Brunel University)
94% - 5% £17665 £19430 121 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalne wyzwania (bezpieczeństwo) z umieszczeniem BASc (Hons)
(Brunel University)
94% - 5% £17665 £19430 121 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalne wyzwania (zdrowie planetarne) BASc (Hons)
(Brunel University)
94% - 0% £17665 £19430 121 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalne wyzwania (globalne innowacje) z miejscem docelowym BASc (Hons)
(Brunel University)
94% - 5% £17665 £19430 121 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalne wyzwania (zdrowie planetarne) z miejscem docelowym BASc (Hons)
(Brunel University)
94% - 10% £17665 £19430 121 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia i rozwój międzynarodowy z rokiem podstawowym BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- 5% 5% - 88 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalne zarządzanie i zrównoważony rozwój MA (PG)
(Middlesex University)
- - - £14800 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rozwój międzynarodowy PgCert
(Birkbeck, University of London)
- - - £6610 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zrównoważony rozwój i zmiana społeczna (z rokiem założycielskim) BA (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rozwój międzynarodowy z rocznym pobytem za granicą BA (Hons)
(King's College London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rozwój międzynarodowy i sytuacje kryzysowe związane z pomocą humanitarną MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalny rozwój MA
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia rozwoju międzynarodowego i pomocy humanitarnej MSc
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Geografia i rozwój międzynarodowy BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Rozwój międzynarodowy PhD
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Środowisko i rozwój MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad rozwojem MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i rozwój międzynarodowy MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rozwój i zdrowie na świecie MA
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Dzieci, młodzież i rozwój międzynarodowy MA
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
5 Kursy Rozwój międzynarodowy online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
170 Rozwój międzynarodowy Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • How to build a high-impact career in international development | Joan Gass
  1/2
 • Career Paths of International Development Studies Graduates in Canada
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Rozwój międzynarodowy

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Rozwój międzynarodowy, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Rozwój międzynarodowy

 • Zrozumienie i wyjaśnienie szerokich powiązań pomiędzy takimi kwestiami jak nierówność, ubóstwo i ucisk Rozpoznawanie roli władzy historycznej, społeczno- kulturowej, ekonomicznej i politycznej w postępie społecznym i ekonomicznym w krajach rozwijających się
 • Krytyczna analiza sytuacji i kontekstu
 • komunikowania złożonych idei, zarówno w formie słuchowej, jak i pisemnej
 • Projektowanie badań
 • Zarządzanie projektem

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Rozwój międzynarodowy wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Rozwój międzynarodowy (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Rozwój międzynarodowy w University of East London

25% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
15% Specjaliści w dziedzinie nauczania
15% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
10% Zawody artystyczne, literackie i medialne
10% Zawody podstawowe
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
10% Zawody związane z projektowaniem

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Rozwój międzynarodowy. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.