Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Health and safety management)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
- - - £21420 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
- - - £8000 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
- - - £14000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
  • MSc Health, Safety and Environmental Management
    1/1

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.