Gender Studies Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Gender studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Kryminologia, płeć i seksualność MSc
(University of Greenwich)
- - - £17450 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Badania społeczne oraz płeć i seksualność MRes
(Birkbeck, University of London)
- - - £19830 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Płeć, Seksualność i Kultura MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £18030 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Płeć PhD
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Płeć, polityka i nierówności MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Płeć (seksualność) MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Płeć, media i kultura MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Płeć, rozwój i globalizacja MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Płeć, pokój i bezpieczeństwo MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Płeć MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
32 Gender Studies Kursy w Wielkiej Brytanii.
  • Difference between Gender Studies and Women Studies |Gender Studies Part 02|
    1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Gender Studies

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Gender Studies, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Gender Studies

  • studia kobiece
  • studia nad mężczyznami
  • studia queer

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Gender Studies wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Gender Studies (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Gender Studies w Anglia Ruskin University

15% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
10% Zawody podstawowe
10% Zawody związane z usługami ochronnymi
10% Opiekuńcze usługi osobiste
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Zawody administracyjne
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody podstawowe
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Gender Studies. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.