Inżynieria środowiska Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Environmental engineering)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Inżynieria lądowa i środowiskowa (z rokiem akademickim) BEng (Hons)
(University of West London)
89% 5% 15% - 116 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lądowa i środowiskowa BEng (Hons)
(University of West London)
89% 5% 15% - 116 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Energii Odnawialnej MSc
(Kingston University)
89% 5% 15% £15400 116 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Energii Odnawialnej MSc MSc
(Brunel University)
89% 5% 15% £19855 116 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria przeciwpowodziowa i przybrzeżna (Top-Up) BSc (Hons)
(Brunel University)
89% 5% 15% £9925 116 Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
55 Inżynieria środowiska Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Where can a Renewable Energy degree take you?
  1/2
 • Environmental Engineering (MSc)
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Inżynieria środowiska

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Inżynieria środowiska, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Inżynieria środowiska

 • kontrola zanieczyszczeń powietrza
 • Higiena przemysłowa
 • Ochrona przed promieniowaniem
 • Zarządzanie odpadami niebezpiecznymi
 • Kontrola materiałów toksycznych
 • Recykling
 • Zaopatrzenie w wodę
 • Gospodarka ściekowa
 • Zarządzanie wodą burzową
 • Usuwanie odpadów stałych
 • Zdrowie publiczne
 • zagospodarowanie terenu

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Inżynieria środowiska

 • wyobraźnia
 • umiejętności interpersonalne
 • rozwiązywanie problemów
 • umiejętność czytania
 • Umiejętność pisania
 • Umiejętność słuchania
 • Wiedza przyrodnicza
 • Umiejętność analizowania i rozumienia zagadnień związanych z ochroną środowiska
 • Wiedza technologiczna
 • praca zespołowa
 • Zdolność do pracy niezależnej
 • umiejętności komunikacyjne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Inżynieria środowiska wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Inżynieria środowiska (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Inżynieria środowiska w Brunel University

45% Specjaliści inżynierii
10%
5% Zawody podstawowe
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
0% Specjaliści ds. ochrony przyrody i środowiska
0% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
0% Specjaliści ds. zarządzania projektami biznesowymi i finansowymi
0% Specjaliści ds. jakości i regulacji

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Inżynieria środowiska. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Inżynieria lądowa i środowiskowa (z rokiem akademickim) - BEng (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 89 na 100 punktów wśród 20 respondentów.