Inżynieria środowiska Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Environmental engineering)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool John Moores University 80% 5% 11% £16100 127 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Strathclyde 90% 0% 16% £22400 185 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 90% 0% 16% £9925 185 Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Brighton 58% 5% 5% £13842 115 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 74% 0% 0% £23450 144 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Abertay Dundee 93% 15% 5% £14000 102 Dundee Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich 72% 0% 2% £18000 142 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 87% 3% 3% £26500 157 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 87% 3% 3% £26500 157 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edinburgh Napier University 70% 0% 5% £16425 131 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales 77% 10% 30% £13500 121 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 77% 10% 30% £15400 121 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 77% 10% 30% £19855 121 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Portsmouth 27% 6% 5% £18300 111 Portsmouth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Southampton Solent University 73% 5% 0% £13800 109 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Southampton Solent University 73% 5% 0% £12000 109 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ulster University 78% 2% 8% £15360 117 Coleraine Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 78% 2% 8% £26000 117 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds - - - - - Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Loughborough University of Technology - - - £26500 - Loughborough Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 89% 5% 14% - 163 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 89% 5% 14% - 163 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Anglia Ruskin University 58% 0% 10% - 108 Cambridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 91% 5% 0% - 185 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 84% 2% 10% - 178 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 93% 15% 5% - 102 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Coventry University 82% 5% 6% - 121 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 93% 15% 5% - 102 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of the West of England 100% 1% 6% - 121 Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of the West of England 100% 1% 6% - 121 Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen's University of Belfast 100% 1% 6% - 121 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Newcastle University 72% 0% 2% - 142 Newcastle Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Surrey 72% 0% 2% - 142 Guildford Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The University of Manchester 72% 0% 2% - 142 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bath 91% 0% 2% - 173 Bath Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bath 91% 0% 2% - 173 Bath Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 83% 5% 2% - 141 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 83% 5% 2% - 141 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 69% - 8% £14500 117 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Coventry University 69% - 8% - 117 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Loughborough University of Technology 69% - 8% £26500 117 Loughborough Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Surrey 69% - 8% - 117 Guildford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Plymouth University 69% - 8% - 117 Plymouth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Anglia Ruskin University 58% 0% 0% - 68 Cambridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 89% 5% 14% - 163 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Newcastle College 27% 6% 5% - 111 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 78% 2% 8% - 117 Edinburgh Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Chester 78% 2% 8% - 117 Chester Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Hertfordshire 78% 2% 8% - 117 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
5 Inżynieria środowiska Kursy w Londynie.
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • Environmental Engineering vs Environmental Science
  1/6
 • Civil and Environmental Engineering
  2/6
 • Environmental Engineering at NUS
  3/6
 • Why you SHOULD major in Environmental Engineering?
  4/6
 • What it's like being an Environmental Engineering Student | Monday - Friday
  5/6
 • Meet Tom, a Civil and Environmental Engineering student from UQ
  6/6

Opinie studentów

Ogólna satysfakcja studentów
82 /100
8048 studentów Inżynieria środowiska w Wielkiej Brytanii odpowiedziało

Głównie na podstawie danych pochodzących od studentów studiów licencjackich

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Biura ds. Studentów</a>

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Inżynieria środowiska (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £28021 £29638 £34644
Zakres 25-75 percentyla £25190 - £31599 £24560 - £36064 £27525 - £43176

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £27231 £29834 £35122
Zakres 25-75 percentyla £25204 - £29643 £25005 - £35280 £28343 - £42617

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Inżynieria środowiska

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Inżynieria środowiska, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Typowi pracodawcy absolwentów Inżynieria środowiska

 • Departamenty administracji centralnej i agencje wykonawcze
 • Budownictwo
 • obronność
 • Energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
 • inżynieria
 • doradztwo w zakresie ochrony środowiska
 • Przetwórstwo przemysłowe
 • zagospodarowanie terenów i nieruchomości
 • Władze lokalne
 • Produkcja
 • Górnictwo

Specjalizacje w ramach Inżynieria środowiska

 • kontrola zanieczyszczeń powietrza
 • Higiena przemysłowa
 • Ochrona przed promieniowaniem
 • Zarządzanie odpadami niebezpiecznymi
 • Kontrola materiałów toksycznych
 • Recykling
 • Zaopatrzenie w wodę
 • Gospodarka ściekowa
 • Zarządzanie wodą burzową
 • Usuwanie odpadów stałych
 • Zdrowie publiczne
 • zagospodarowanie terenu

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Inżynieria środowiska wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Inżynieria środowiska (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Inżynieria środowiska w University of Brighton

55% Specjaliści inżynierii
10% Zawody związane ze sprzedażą
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Specjaliści ds. badań i rozwoju (RandD) i inni specjaliści ds. badań
5% Architekci, dyplomowani technicy architektury, planiści
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych

Rozkład ocen

Studenci Inżynieria środowiska w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Inżynieria środowiska

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Inżynieria środowiska.

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Inżynieria środowiska obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Master of Engineering - MEng
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
 • Bachelor of Engineering - BEng
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Engineering) - MSc (Eng)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Foundation Degree in Engineering - FdEng
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)

Średnia wynagrodzeń absolwentów Inżynieria środowiska wyniosła £28021 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £29638 3 lata po ukończeniu studiów i £346445 lat po ukończeniu studiów.

Inżynieria środowiska na Queen's University of Belfast otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 100 na 100 punktów wśród 10 respondentów.