Ekologia Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Ecology)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Imperial College of Science 90% 3% 0% £36200 177 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 90% 3% 0% £16380 177 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London 90% 3% 0% - 177 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London 90% 3% 0% - 177 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Queen Mary University of London 90% 3% 0% - 177 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
102 Ekologia Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • What Jobs Can You Get with An Ecology Degree? 10 careers you can work in with a degree in ecology!
  1/2
 • Biggest Tip for Careers in Wildlife Biology and Ecology | Fancy Scientist
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Ekologia

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Ekologia, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Ekologia

 • Umiejętność rozumienia i wykorzystywania danych statystycznych i innych danych ekologicznych
 • Umiejętność korzystania z oprogramowania komputerowego
 • rejestrowanie, analizowanie i prezentowanie danych i sprawozdań
 • Komunikacja pisemna i ustna
 • umiejętności poszukiwania informacji
 • Umiejętności prezentacyjne
 • Entuzjazm w stosunku do zwierząt i roślin
 • Umiejętność identyfikacji różnych gatunków
 • Pewność siebie w stosowaniu technik badawczych
 • Praca zespołowa
 • samomotywacja

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Ekologia wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Ekologia.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Ekologia i biologia środowiskowa - BSc (Hons) na Imperial College of Science otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 90 na 100 punktów wśród 113 respondentów.