Ekologia Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Ecology)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Ekologia i biologia środowiskowa BSc (Hons)
(Imperial College of Science)
90% 5% 3% £41650 193 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sztuka i ekologia MA (PG)
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekologia, kultura i społeczeństwo MA (PG)
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
107 Ekologia Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • What Jobs Can You Get with An Ecology Degree? 10 careers you can work in with a degree in ecology!
  1/2
 • Biggest Tip for Careers in Wildlife Biology and Ecology | Fancy Scientist
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Ekologia

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Ekologia, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Ekologia

 • Umiejętność rozumienia i wykorzystywania danych statystycznych i innych danych ekologicznych
 • Umiejętność korzystania z oprogramowania komputerowego
 • rejestrowanie, analizowanie i prezentowanie danych i sprawozdań
 • Komunikacja pisemna i ustna
 • umiejętności poszukiwania informacji
 • Umiejętności prezentacyjne
 • Entuzjazm w stosunku do zwierząt i roślin
 • Umiejętność identyfikacji różnych gatunków
 • Pewność siebie w stosowaniu technik badawczych
 • Praca zespołowa
 • samomotywacja

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Ekologia wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Ekologia (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Ekologia w Anglia Ruskin University

20% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody podstawowe
5% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Ekologia. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.