Studia niderlandzkie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Dutch studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Niderlandzki i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i norweski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 10% £21260 186 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 10% £23300 186 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki i studia zarządzania BA (Hons)
(University College London)
74% 0% 5% £23300 193 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i serbski/chorwacki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 10% £23300 186 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i historia sztuki BA (Hons)
(University College London)
88% 5% 10% £23300 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 10% £23300 186 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i jidysz BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 10% £21260 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki z filmoznawstwem BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 10% £23300 186 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki i niemiecki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 10% £21260 186 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki z nauką o zarządzaniu BA (Hons)
(University College London)
74% 0% 5% £23300 193 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i węgierski BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 10% £23300 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i angielski BA (Hons)
(University College London)
90% 5% 10% £23300 186 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i polski BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 10% £23300 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i włoski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 10% £21260 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £21260 176 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i fiński BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 10% £23300 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i łacina BA (Hons)
(University College London)
91% 5% 10% £23300 181 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki i Hiszpański BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 176 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i filozofia BA (Hons)
(University College London)
74% 5% 10% £23300 182 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i francuski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i rumuński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
24 Studia niderlandzkie Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia niderlandzkie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia niderlandzkie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Studia niderlandzkie

  • językoznawstwo niderlandzkie
  • historyczna literatura niderlandzka
  • Współczesna literatura holenderska
  • Komunikacja ustna, teoria argumentacji i retoryka

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia niderlandzkie

  • znajomość języków obcych
  • umiejętności badawcze i analityczne
  • umiejętności komunikacyjne
  • umiejętności społeczne i międzykulturowe
  • Zdolność do uczenia się i rozumienia trudnych tematów
  • Zdolność do krytycznej oceny źródeł w celu sformułowania argumentów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia niderlandzkie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia niderlandzkie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia niderlandzkie w King's College London

25% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
20% Zawody artystyczne, literackie i medialne
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Specjaliści do spraw finansów
10% Specjaliści ds. zarządzania projektami biznesowymi i finansowymi
5% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Zawody związane z usługami ochronnymi

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia niderlandzkie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Język niderlandzki i łacina - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 91 na 100 punktów wśród 35 respondentów.