Studia niderlandzkie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Dutch studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Holenderski i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i norweski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki i studia zarządzania BA (Hons)
(University College London)
74% 5% 5% £26200 168 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i serbsko-chorwacki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i historia sztuki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
78% 0% 0% £26200 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i jidysz BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki z filmoznawstwem BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki i niemiecki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki z naukami o zarządzaniu BA (Hons)
(University College London)
74% 5% 5% £26200 168 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i węgierski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i angielski BA (Hons)
(University College London)
90% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i polski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki i włoski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki i fiński BA (Hons)
(University College London)
62% 0% 1% £26200 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki i łacina BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i filozofia BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i francuski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i rumuński BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
23 Studia niderlandzkie Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia niderlandzkie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia niderlandzkie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Studia niderlandzkie

  • językoznawstwo niderlandzkie
  • historyczna literatura niderlandzka
  • Współczesna literatura holenderska
  • Komunikacja ustna, teoria argumentacji i retoryka

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia niderlandzkie

  • znajomość języków obcych
  • umiejętności badawcze i analityczne
  • umiejętności komunikacyjne
  • umiejętności społeczne i międzykulturowe
  • Zdolność do uczenia się i rozumienia trudnych tematów
  • Zdolność do krytycznej oceny źródeł w celu sformułowania argumentów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia niderlandzkie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia niderlandzkie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia niderlandzkie w University of Kent

30% Specjaliści ds. pielęgniarstwa
10% Zawody podstawowe
10% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Usługi opieki i kontroli nad zwierzętami
5% Zawody administracyjne
5% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia niderlandzkie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.