Studia niderlandzkie Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Dutch studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Holenderski i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i norweski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki i studia zarządzania BA (Hons)
(University College London)
74% 5% 5% £26200 168 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i serbsko-chorwacki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i historia sztuki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
78% 0% 0% £26200 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i jidysz BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki z filmoznawstwem BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki i niemiecki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki z naukami o zarządzaniu BA (Hons)
(University College London)
74% 5% 5% £26200 168 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i węgierski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i angielski BA (Hons)
(University College London)
90% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i polski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki i włoski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki i fiński BA (Hons)
(University College London)
62% 0% 1% £26200 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki i łacina BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niderlandzki i filozofia BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i francuski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i rumuński BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
23 Studia niderlandzkie Kursy w Londynie.
 • Why I Study Dutch
  1/1

Opinie studentów

Ogólna satysfakcja studentów
67 /100
6863 ogółem respondentów

Głównie na podstawie danych pochodzących od studentów studiów licencjackich

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie Biura ds. Studentów

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Studia niderlandzkie (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £25500 £25200 £29460
Zakres 25-75 percentyla £22000 - £30000 £19567 - £32800 £22343 - £39691

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £27366 £28888 £35462
Zakres 25-75 percentyla £24002 - £32869 £23470 - £35034 £28018 - £45103

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia niderlandzkie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia niderlandzkie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Typowi pracodawcy absolwentów Studia niderlandzkie

 • Usługi biznesowe
 • Działalność charytatywna
 • Sektor medialny
 • Muzea i biblioteki
 • Sektor administracji publicznej
 • Instytucje dydaktyczne
 • Sektor turystyczny
 • Sektor transportu i logistyki

Specjalizacje w ramach Studia niderlandzkie

 • językoznawstwo niderlandzkie
 • historyczna literatura niderlandzka
 • Współczesna literatura holenderska
 • Komunikacja ustna, teoria argumentacji i retoryka

Pozycja zawodowa absolwentów Studia niderlandzkie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia niderlandzkie w University of Kent

30% Specjaliści ds. pielęgniarstwa
10% Zawody podstawowe
10% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Usługi opieki i kontroli nad zwierzętami
5% Zawody administracyjne
5% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Studia niderlandzkie

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia niderlandzkie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Średnia wynagrodzeń absolwentów Studia niderlandzkie wyniosła £25500 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £25200 3 lata po ukończeniu studiów i £294605 lat po ukończeniu studiów.

 • Studia Studia niderlandzkie obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)