Język duński Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Danish language)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Język duński i niemiecki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 10% £23300 186 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 10% £23300 186 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £21260 176 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i włoski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 10% £21260 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i rumuński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i francuski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i jidysz BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 10% £23300 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i polski BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 10% £23300 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 176 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i holenderski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 10% £21260 186 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i serbski/chorwacki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i węgierski BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 10% £23300 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i fiński BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 10% £23300 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
15 Język duński Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Norwegian VS Swedish VS Danish Language
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Język duński

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Język duński, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Język duński

 • Słuchanie
 • Czytanie
 • mówienie
 • pisanie
 • Świadomość kulturowa
 • Umiejętność tłumaczenia i interpretacji dokumentów
 • Gromadzenie, ocena i interpretacja informacji
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusjach i grupach
 • organizacja pracy w celu dotrzymania terminów
 • Opracowywanie opinii i proponowanie pomysłów
 • Czytanie stron tekstu i wyłapywanie najważniejszych punktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Język duński wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Język duński (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Język duński w King's College London

25% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
20% Zawody artystyczne, literackie i medialne
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Specjaliści do spraw finansów
10% Specjaliści ds. zarządzania projektami biznesowymi i finansowymi
5% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Zawody związane z usługami ochronnymi

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Język duński. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Język duński i francuski - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 88 na 100 punktów wśród 15 respondentów.