Język duński Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Danish language)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Duński i niemiecki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i portugalski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i włoski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i rumuński BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i francuski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i jidysz BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i polski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i holenderski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i serbski/chorwacki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i węgierski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i fiński BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
15 Język duński Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Norwegian VS Swedish VS Danish Language
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Język duński

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Język duński, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Język duński

 • Słuchanie
 • Czytanie
 • mówienie
 • pisanie
 • Świadomość kulturowa
 • Umiejętność tłumaczenia i interpretacji dokumentów
 • Gromadzenie, ocena i interpretacja informacji
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusjach i grupach
 • organizacja pracy w celu dotrzymania terminów
 • Opracowywanie opinii i proponowanie pomysłów
 • Czytanie stron tekstu i wyłapywanie najważniejszych punktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Język duński wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Język duński (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Język duński w University of Kent

30% Specjaliści ds. pielęgniarstwa
10% Zawody podstawowe
10% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Usługi opieki i kontroli nad zwierzętami
5% Zawody administracyjne
5% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Język duński. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.