Język duński Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Danish language)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Duński i niemiecki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i portugalski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i włoski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i rumuński BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i francuski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i jidysz BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i polski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i holenderski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i serbski/chorwacki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i węgierski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i fiński BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
15 Język duński Kursy w Londynie.
 • Swedish vs Danish - Language Challenge in Copenhagen
  1/5
 • How similar are German and Danish? | Super Easy German (119)
  2/5
 • Is learning Danish difficult? [Danish pronunciation]
  3/5
 • The Danish Language - What Makes it Easy/Hard to Learn Danish?
  4/5
 • Learning English and Danish by involving the students
  5/5

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Język duński (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £25500 £25200 £29460
Zakres 25-75 percentyla £22000 - £30000 £19567 - £32800 £22343 - £39691

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £27366 £28888 £35462
Zakres 25-75 percentyla £24002 - £32869 £23470 - £35034 £28018 - £45103

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Język duński

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Język duński, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Typowi pracodawcy absolwentów Język duński

 • Usługi biznesowe
 • Działalność charytatywna
 • Sektor medialny
 • Muzea i biblioteki
 • Sektor administracji publicznej
 • Instytucje dydaktyczne
 • Sektor turystyczny
 • Sektor transportu i logistyki

Pozycja zawodowa absolwentów Język duński (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Język duński w University of Kent

30% Specjaliści ds. pielęgniarstwa
10% Zawody podstawowe
10% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Usługi opieki i kontroli nad zwierzętami
5% Zawody administracyjne
5% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Język duński

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Język duński. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Średnia wynagrodzeń absolwentów Język duński wyniosła £25500 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £25200 3 lata po ukończeniu studiów i £294605 lat po ukończeniu studiów.

 • Studia Język duński obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)