Język duński Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Danish language)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Język duński i niemiecki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 10% £23300 186 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 10% £23300 186 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £21260 176 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i włoski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 10% £21260 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i rumuński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i francuski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i jidysz BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 10% £23300 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i polski BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 10% £23300 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 176 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i holenderski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 10% £21260 186 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i serbski/chorwacki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i węgierski BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 10% £23300 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i fiński BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 10% £23300 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
15 Język duński Kursy w Londynie.
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • Swedish vs Danish - Language Challenge in Copenhagen
  1/5
 • How similar are German and Danish? | Super Easy German (119)
  2/5
 • DIS - Danish Language and Culture
  3/5
 • Is learning Danish difficult? [Danish pronunciation]
  4/5
 • The Danish Language - What Makes it Easy/Hard to Learn Danish?
  5/5

Opinie studentów

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie Biura ds. Studentów

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Język duński (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £24000 £25200 £29460
Zakres 25-75 percentyla £20500 - £28000 £19567 - £32800 £22343 - £39691

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £25224 £28447 £34908
Zakres 25-75 percentyla £20653 - £29342 £23162 - £34597 £27591 - £44576

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Język duński

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Język duński, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Typowi pracodawcy absolwentów Język duński

 • Usługi biznesowe
 • Działalność charytatywna
 • Sektor medialny
 • Muzea i biblioteki
 • Sektor administracji publicznej
 • Instytucje dydaktyczne
 • Sektor turystyczny
 • Sektor transportu i logistyki

Pozycja zawodowa absolwentów Język duński (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Język duński w King's College London

25% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
20% Zawody artystyczne, literackie i medialne
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Specjaliści do spraw finansów
10% Specjaliści ds. zarządzania projektami biznesowymi i finansowymi
5% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Zawody związane z usługami ochronnymi

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Język duński


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Język duński. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Średnia wynagrodzeń absolwentów Język duński wyniosła £24000 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £25200 3 lata po ukończeniu studiów i £294605 lat po ukończeniu studiów.

 • Studia Język duński obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)

Język duński i francuski - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 88 na 100 punktów wśród 15 respondentów.