Inżynieria chemiczna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Chemical engineering)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University College London 73% 10% 3% £31200 176 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 79% 9% 5% £31200 170 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 64% 3% 0% £19855 119 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 83% 0% 0% - 140 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 90% 5% 5% - 134 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 85% - 5% - 115 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 89% 0% 3% - 210 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London South Bank University - - 20% - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - 20% £8190 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Queen Mary University of London - - 20% - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
133 Inżynieria chemiczna Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Chemical Engineering and Biotechnology: Life in CEB
  1/2
 • Chemical and Biochemical Engineering (MSc), DTU
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Inżynieria chemiczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Inżynieria chemiczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Specjalizacje w ramach Inżynieria chemiczna

 • Przetwarzanie materiałów
 • synteza materiałów
 • inżynieria środowiska
 • Energie alternatywne
 • Inżynieria chemiczna biomedyczna
 • inżynieria żywności
 • Projektowanie inżynierskie

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Inżynieria chemiczna

 • podstawowe umiejętności teoretyczne
 • Zdolność do rozumienia świadomości kontekstu globalnego i społecznego
 • Umiejętności rozwiązywania problemów i analizy
 • zarządzanie projektem
 • zarządzanie zasobami
 • Praca zespołowa
 • przywództwo
 • umiejętności informatyczne
 • Inicjatywa i dbałość o szczegóły
 • kreatywność i innowacyjność
 • Komunikacja i umiejętności prezentacji

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Inżynieria chemiczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Inżynieria chemiczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Inżynieria chemiczna w London South Bank University

10% Operatorzy procesów, zakładów i maszyn
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Specjaliści inżynierii
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
10% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści do spraw finansów
5%

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Inżynieria chemiczna.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Nauki chemiczne z podstawą - BSc (Hons) na Queen Mary University of London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 90 na 100 punktów wśród 35 respondentów.