Języki arabskie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Arabic languages)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Arabistyka i lingwistyka BA (Hons)
(University of Westminster)
84% 0% 5% £14400 112 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Arabistyka i stosunki międzynarodowe BA (Hons)
(University of Westminster)
79% 9% 0% £14400 104 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język arabski i angielski BA (Hons)
(University of Westminster)
100% 5% 5% £14400 105 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Arabistyka i komunikacja globalna z podstawą BA (Hons)
(University of Westminster)
60% 5% 0% £14400 93 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Arabistyka i komunikacja globalna BA (Hons)
(University of Westminster)
60% 5% 0% £14400 93 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Arabistyka i biznes międzynarodowy BA (Hons)
(University of Westminster)
66% 5% 15% £14400 110 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura arabska i angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
79% 0% 3% £14400 100 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia i język arabski BA (Hons)
(SOAS, University of London)
71% 5% 14% - 148 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filozofia arabska i filozofia świata BA (Hons)
(SOAS, University of London)
71% 5% 14% - 146 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język arabski BA (Hons)
(SOAS, University of London)
71% 5% 30% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Arabistyka i lingwistyka BA (Hons)
(SOAS, University of London)
71% 5% 15% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Arabistyka i Historia Sztuki BA (Hons)
(SOAS, University of London)
71% 5% 14% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki i kultury i arabski BA (Hons)
(SOAS, University of London)
71% 5% 14% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
35 Języki arabskie Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • How Different Are Arabic & Persian Languages? | Abhijit Chavda
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Języki arabskie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Języki arabskie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Języki arabskie

 • tłumaczenie i interpretacja
 • Finanse międzynarodowe
 • Nauczanie szkolnictwa średniego

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Języki arabskie

 • Słuchanie
 • Czytanie
 • mówienie
 • pisanie
 • Świadomość kulturowa
 • Umiejętność tłumaczenia i interpretacji dokumentów
 • Gromadzenie, ocena i interpretacja informacji
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusjach i grupach
 • organizacja pracy w celu dotrzymania terminów
 • Opracowywanie opinii i proponowanie pomysłów
 • Czytanie stron tekstu i wyłapywanie najważniejszych punktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Języki arabskie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Języki arabskie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Języki arabskie w SOAS, University of London

25% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
15% Zawody podstawowe
15% Specjaliści w dziedzinie nauczania
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody administracyjne
5% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Specjaliści związani z ochroną zdrowia
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Zawody związane z usługami ochronnymi
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Języki arabskie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Język arabski i angielski - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 100 na 100 punktów wśród 15 respondentów.