religioznawstwo Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Religious studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 104 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 6% £11400 120 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 96% 5% 0% £70480 181 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 77% 5% 5% £16850 118 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 0% 1% £70480 183 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
York St John University 93% 10% 10% £12750 94 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 9% £11400 126 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 0% 1% £70480 186 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 91% 0% 5% £23100 155 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Gloucestershire 91% 0% 0% £14700 111 Cheltenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 0% 3% £70480 192 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
York St John University 93% 0% 8% £12750 101 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 87% 1% 3% £70480 185 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 100% 0% 10% £19200 133 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 187 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chichester 82% 0% 5% £14500 113 Chichester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 122 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 0% 0% £79290 189 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales 60% 5% 0% £13500 149 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 0% £11400 121 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
St Mary's University, Twickenham 100% 5% 0% £12250 111 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 5% 1% £70480 193 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 0% £11400 121 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 91% 0% 2% £23100 167 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 0% 15% £79290 199 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 5% £11400 115 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 45% 0% 0% £19200 128 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Durham University 88% 5% 2% £23250 170 Durham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
York St John University 98% 0% 15% £12750 99 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 91% 10% 15% £11400 121 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Sheffield 75% 0% 5% £20000 159 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Gloucestershire 84% 0% 20% £14700 111 Cheltenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 0% 0% £70480 182 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Gloucestershire 91% 0% 0% £14700 111 Cheltenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 87% 1% 3% £81600 185 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 122 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 96% 5% 0% £70480 181 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 4% £11400 121 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 96% 5% 5% £14500 113 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 5% 8% £11400 116 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 5% 0% £70480 192 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 64% 10% 0% £20000 130 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 90% 0% 9% £19300 144 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 101 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 0% 0% £70480 197 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 5% 0% £79290 187 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 120 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 91% 0% 0% £23100 167 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Gloucestershire 91% 0% 0% £14700 111 Cheltenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 88% 5% 5% £70480 189 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 1% £11400 116 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 80% 0% 0% £20000 135 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 82% 4% 3% £20000 139 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 91% 10% 15% £11400 121 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 87% 0% 1% £81600 196 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 86% 0% 0% £70480 171 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Sheffield 75% 0% 5% £20000 159 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 96% 5% 0% £70480 181 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales 67% 0% 20% £13500 128 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 91% 10% 11% £14500 98 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 85% 0% 0% £70480 187 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 100% 0% 5% £20000 139 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 0% 10% £70480 178 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 9% £11400 126 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 98 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 191 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 100% 0% 10% £11400 115 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 0% 10% £79290 184 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 98 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 0% £11400 126 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 77% 5% 5% £16850 118 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Durham University 83% 5% 2% £23250 170 Durham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 88% 0% 10% £11400 116 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 3% 2% £81600 180 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Roehampton 100% 0% 5% £13145 109 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 121 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 175 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 0% 8% £79290 191 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Roehampton 100% 0% 5% £13145 109 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 122 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 15% 0% £70480 182 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 5% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 121 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
St Mary's University, Twickenham 100% 5% 0% £12250 111 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 0% 8% £79290 191 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 91% 0% 20% £14500 106 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 0% £11400 126 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 3% 2% £70480 180 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 77% 5% 5% £16850 118 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Gloucestershire 84% 0% 20% £14700 111 Cheltenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 5% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 120 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 97% 10% 15% £11400 120 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 90% 0% 9% £19300 144 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 6% £11400 120 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 87% 0% 5% - 149 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 120 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 91% 10% 15% - 121 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 75% 0% 16% - 159 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 100% 10% 10% - 106 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 81% 0% 15% - 161 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 97% 10% 15% - 120 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 91% 0% 20% - 100 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 68% 0% 5% - 108 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edge Hill University 91% 10% 4% - 123 Ormskirk Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 90% 0% 15% - 111 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 4% - 121 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 5% - 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 100% 10% 5% - 115 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales - 0% 30% £13500 141 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales - 0% 10% £13500 141 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 5% - 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 100% 10% 10% - 106 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 125 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Birmingham 92% 1% 0% - 155 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edge Hill University 89% 1% 0% - 123 Ormskirk Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales - 0% 30% £13500 141 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 125 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Durham University 88% 5% 2% - 170 Durham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 5% - 115 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales - 0% 10% £13500 141 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Birmingham 88% 0% 0% - 162 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% - 106 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bath Spa University 70% 0% 5% - 108 Bath Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 100% 0% 10% - 115 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 100% 10% 0% - 115 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 91% 0% 20% - 100 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 96% 0% 5% - 112 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 125 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 96% 0% 5% - 112 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 91% 10% 15% - 121 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 120 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 88% 0% 10% - 116 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bath Spa University 70% 0% 5% - 108 Bath Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 1% - 116 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 96% 0% 5% - 112 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 77% 5% 5% - 118 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 87% 0% 5% - 149 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 90% 0% 15% - 111 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 122 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 5% 8% - 116 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hertfordshire 87% 10% 5% - 97 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Kent 97% 0% 15% - 123 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Manchester Metropolitan University 79% 1% 20% - 134 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Stirling 67% 0% 1% - 193 Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 91% 0% 5% - 155 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Stranmillis University College 50% 0% 5% - 139 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 100% 0% 10% - 173 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 100% 0% 10% - 173 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 100% 0% 10% - 173 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Stirling 67% 0% 1% - 193 Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 100% 0% 10% - 167 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Stirling 91% 0% 5% - 173 Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Stirling 91% 0% 5% - 177 Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 73% 0% 3% - 157 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 71% 5% 10% - 144 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Stirling 81% 5% 4% - 163 Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 100% 3% 5% - 176 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 72% 0% 0% - 142 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 63% 5% 0% - 153 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 100% 0% 5% - 173 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Manchester Metropolitan University 79% 1% 20% - 134 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 100% 0% 5% - 173 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 100% 0% 5% - 189 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 100% 0% 2% - 176 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Stirling 87% 5% 5% - 173 Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Stirling 88% 10% 0% - 179 Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 100% 0% 0% - 177 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 100% 3% 2% - 185 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 100% 0% 5% - 189 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 71% 0% 15% - 132 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Oxford - 2% 0% - 180 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Oxford - 1% 0% - 180 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Cambridge - 0% 0% - 194 Cambridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University - 0% 0% £14500 194 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Kent - 0% 0% £13810 194 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University - 0% 0% £11400 194 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Leeds Trinity University - - - £12000 - Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales - - - £15000 - Cardiff Online W niepełny wymiarze godzin
The London School of Economics and Political Science - - - £23520 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
York St John University - - - £12750 - York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bristol - - - £20100 - Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bishop Grosseteste University - - - £14280 - Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales - - - £13500 - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Durham University - - - £12595 - Durham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
SOAS, University of London - - - £20930 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales - - - £13500 - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
St Mary's University, Twickenham - - - £12250 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University - - - £14500 - Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales - - - £13500 - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
St Mary's University, Twickenham - - - £12250 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales - - - £13500 - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire - - - - - Preston Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Bristol - - - - - Bristol Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The University of Manchester - - - £20500 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bristol - - - - - Bristol Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Chester - - - - - Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex - - - - - Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Leeds Trinity University - - - - - Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Oxford - - - - - Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University - - - - - Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University - - - - - Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter - - - - - Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Birmingham - - - - - Birmingham Online W pełnym wymiarze godzin
University of Chester - - - - - Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University - - - - - Lancaster Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University - - - - - Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University - - - - - Lancaster Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Aberdeen - - - - - Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester - - - - - Winchester Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University - - - - - Lancaster Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Brighton - - - - - Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
York St John University - - - - - York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Oxford 92% 0% 5% - 164 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Birmingham 92% 0% 5% - 164 Birmingham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The University of Nottingham 92% 0% 5% - 164 Nottingham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London 92% 0% 5% - 164 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Leeds - - - - - Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University - - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University - - - - - Liverpool Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Bangor University - - - - - Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Stirling - - - - - Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester - - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Kent - - - - - Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Kent - - - - - Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University - - - - - Liverpool Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interested in online studies?
14 Kursy religioznawstwo online.
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
11 religioznawstwo Kursy w Londynie.
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • Linda: Career paths for religious studies students
  1/6
 • WHAT TO DO WITH A RELIGION MAJOR?
  2/6
 • A Religious Studies Major Can Do What?
  3/6
 • Why should you study with the Department of Religion Studies?
  4/6
 • Study Religious Studies at Victoria University of Wellington
  5/6
 • My experience as an undergraduate Theology and Religion student
  6/6

Opinie studentów

Ogólna satysfakcja studentów
82 /100
4100 studentów religioznawstwo w Wielkiej Brytanii odpowiedziało

Głównie na podstawie danych pochodzących od studentów studiów licencjackich

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie Biura ds. Studentów

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii religioznawstwo (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £23230 £21984 £24753
Zakres 25-75 percentyla £18266 - £26023 £14721 - £27536 £16715 - £32346

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £23220 £22996 £27769
Zakres 25-75 percentyla £19661 - £26893 £18344 - £27808 £21760 - £35638

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla religioznawstwo

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów religioznawstwo, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Typowi pracodawcy absolwentów religioznawstwo

 • Kościół i inne organizacje religijne
 • władze krajowe i lokalne
 • szkoły, uczelnie wyższe i uniwersytety
 • organizacje charytatywne, wolontariackie i non- profit
 • służby socjalne
 • firmy finansowe i prawne
 • państwowa służba zdrowia
 • firmy wydawnicze i medialne
 • firmy zajmujące się PR, reklamą, sprzedażą i marketingiem.

Specjalizacje w ramach religioznawstwo

 • Trójca Święta
 • Edukacja religijna
 • teologia święta
 • Prawo talmudyczne
 • teologia

Pozycja zawodowa absolwentów religioznawstwo (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów religioznawstwo w Canterbury Christ Church University

15% Specjaliści w dziedzinie nauczania
15% Zawody podstawowe
15% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Zawody administracyjne
5% Specjaliści do spraw opieki społecznej
5% Specjaliści od mediów
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańRozkład ocen

Studenci religioznawstwo w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów religioznawstwo

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na religioznawstwo.

Najczęściej zadawane pytania

Średnia wynagrodzeń absolwentów religioznawstwo wyniosła £23230 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £21984 3 lata po ukończeniu studiów i £247535 lat po ukończeniu studiów.

 • Studia religioznawstwo obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Bachelor of Education (Honours) - BEd (Hons)
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Arts (Honours) - MArts (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Research - MA (Res)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Master of Theology - MTh
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Studies - MSt
 • Master of Research - MRes

Stosunki międzynarodowe i teologia & religia - MA (Hons) na University of Aberdeen otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 100 na 100 punktów wśród 6 respondentów.