Filozofia nauki Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Philosophy of science)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
The London School of Economics and Political Science 79% 0% 4% £23520 156 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 79% 1% 2% £25110 179 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 79% 1% 2% £28500 179 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 79% 0% 4% - 156 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 79% 0% 7% - 154 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 83% 5% 7% - 158 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 79% 3% 3% - 156 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 85% 3% 3% - 148 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 79% 3% 3% - 156 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
3 Filozofia nauki Kursy w Londynie.
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • What is the Philosophy of Science?
  1/4
 • What Is Science? What Is Philosophy? What Is the Philosophy of Science?
  2/4
 • Why study History and Philosophy of Science (HPS) at UCL?
  3/4
 • Why philosophy of science matters to science
  4/4

Opinie studentów

Ogólna satysfakcja studentów
77 /100
21176 studentów Filozofia nauki w Wielkiej Brytanii odpowiedziało

Głównie na podstawie danych pochodzących od studentów studiów licencjackich

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Biura ds. Studentów</a>

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Filozofia nauki (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £23098 £22548 £27393
Zakres 25-75 percentyla £19020 - £28224 £16905 - £29333 £19832 - £36592

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £23294 £24601 £30241
Zakres 25-75 percentyla £19336 - £27433 £18958 - £30580 £22797 - £40629

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Filozofia nauki

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Filozofia nauki, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Filozofia nauki wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Filozofia nauki (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Filozofia nauki w University of Brighton

20% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawody administracyjne
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
10% Zawody sekretarskie i pokrewne
10% Opiekuńcze usługi osobiste
10% Zawody artystyczne, literackie i medialne
10% Zawody związane z obsługą klienta
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Zawody wykwalifikowane

Rozkład ocen

Studenci Filozofia nauki w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Filozofia nauki

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Filozofia nauki.

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Filozofia nauki obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)

Średnia wynagrodzeń absolwentów Filozofia nauki wyniosła £23098 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £22548 3 lata po ukończeniu studiów i £273935 lat po ukończeniu studiów.

Historia i filozofia nauki oraz teologia i religioznawstwo na University of Leeds otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 85 na 100 punktów wśród 22 respondentów.