Etyka Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Ethics)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 104 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 90% 0% 5% £11400 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 95% 5% 5% £11400 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 77% 5% 5% £16850 118 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 86% 5% 0% £19500 124 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bishop Grosseteste University 88% 5% 10% £12445 94 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 126 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 6% £11400 111 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 85% 0% 9% £11400 117 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 104 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
York St John University 85% 5% 10% £12750 87 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 5% 8% £11400 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chichester 82% 0% 5% £14500 113 Chichester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bishop Grosseteste University 82% 0% 3% £12445 123 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 85% 0% 10% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
St Mary's University, Twickenham 100% 5% 0% £12250 111 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 20% 6% £11400 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 85% 0% 9% £11400 117 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 88% 0% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 5% £11400 115 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Sheffield 75% 0% 5% £20000 159 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Gloucestershire 84% 0% 20% £14700 111 Cheltenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Royal Veterinary College University of London 86% 0% 0% £20090 120 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chichester 82% 0% 5% £14500 112 Chichester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 96% 5% 5% £14500 113 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chichester 95% 0% 10% £14500 122 Chichester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 0% £11400 111 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 95% 0% 5% £11400 104 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 64% 10% 0% £20000 130 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bishop Grosseteste University 88% 5% 10% £12200 113 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 90% 0% 9% £19300 144 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 101 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 126 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 126 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 86% 1% 4% £19500 127 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 5% £11400 115 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 82% 4% 3% £20000 139 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 103 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
York St John University 85% 5% 10% £12750 87 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Sheffield 75% 0% 5% £20000 159 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 91% 10% 11% £14500 98 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 6% £11400 111 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 5% 15% £11400 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 86% 15% 15% £11400 116 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 5% 8% £11400 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bishop Grosseteste University 82% 0% 10% £12200 107 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 98 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 91% 0% 5% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 85% 0% 10% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bishop Grosseteste University 88% 5% 10% £9150 113 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bishop Grosseteste University 82% 0% 10% £9150 107 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 84% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 98 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bishop Grosseteste University 82% 0% 3% £9150 123 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 0% £11400 111 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 77% 5% 5% £16850 118 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 5% 8% £11400 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 85% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Roehampton 100% 0% 5% £13145 109 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 5% 10% £11400 105 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 103 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Roehampton 100% 0% 5% £13145 109 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
St Mary's University, Twickenham 100% 5% 0% £12250 111 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 91% 0% 20% £14500 106 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bishop Grosseteste University 88% 5% 10% £9150 94 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 77% 5% 5% £16850 118 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Gloucestershire 84% 0% 20% £14700 111 Cheltenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chichester 83% 5% 15% £14500 112 Chichester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Brighton 64% 10% 10% £13842 101 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 90% 0% 9% £19300 144 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% - 126 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 100% 10% 10% - 106 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 81% 0% 15% - 161 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bath Spa University 76% 0% 10% - 113 Bath Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 5% 8% - 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 86% 15% 15% - 116 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 91% 0% 20% - 100 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 5% 10% - 105 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 5% 15% - 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 5% - 115 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bath Spa University 80% 0% 10% - 107 Bath Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 90% 0% 15% - 111 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 95% 5% 5% - 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 100% 10% 10% - 106 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% - 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales - 0% 30% £13500 141 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% - 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bath Spa University 74% 0% 15% - 111 Bath Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 5% - 115 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bath Spa University 92% 0% 10% - 107 Bath Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bath Spa University 74% 0% 15% - 111 Bath Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% - 104 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Birmingham 88% 0% 0% - 162 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% - 106 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bath Spa University 70% 0% 5% - 108 Bath Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 85% 0% 5% - 105 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 90% 0% 5% - 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 95% 0% 5% - 104 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 91% 0% 20% - 100 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 96% 0% 5% - 112 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 96% 0% 5% - 112 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 20% 6% - 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 0% 5% - 106 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 88% 0% 10% - 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bath Spa University 70% 0% 5% - 108 Bath Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bath Spa University 80% 0% 10% - 107 Bath Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 84% 0% 5% - 111 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 5% 8% - 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 96% 0% 5% - 112 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 77% 5% 5% - 118 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bath Spa University 92% 0% 10% - 107 Bath Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 90% 0% 15% - 111 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 83% 5% 8% - 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bath Spa University 76% 0% 10% - 113 Bath Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 91% 0% 5% - 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hertfordshire 87% 10% 5% - 97 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 73% 10% 5% - 169 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Manchester Metropolitan University 79% 1% 20% - 134 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 71% 5% 10% - 144 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 63% 5% 0% - 153 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Manchester Metropolitan University 79% 1% 20% - 134 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 79% 1% 20% £14500 134 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 79% 1% 20% £6334 134 Manchester Online W niepełny wymiarze godzin
Brighton and Sussex Medical School 79% 1% 20% £12336 134 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 79% 1% 20% £19000 134 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Leeds Trinity University - - - £12000 - Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
York St John University - - - £12750 - York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leicester - - - £16850 - Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £6400 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
St George's, University of London - - - £22000 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
St Mary's University, Twickenham - - - £12250 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University - - - £14500 - Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bedfordshire - - - £13275 - Luton Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £9600 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
St Mary's University, Twickenham - - - £12250 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff Metropolitan University - - - - - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex - - - - - Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Leeds Trinity University - - - - - Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter - - - - - Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Birmingham - - - - - Birmingham Online W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Kent - - - - - Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The University of Manchester - - - - - Manchester Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Leeds - - - - - Leeds Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Birmingham - - - - - Birmingham Online W pełnym wymiarze godzin
University of Oxford - - - - - Oxford Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nottingham Trent University - - - - - Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Newcastle University - - - - - Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
16 Kursy Etyka online.
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
11 Etyka Kursy w Londynie.
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • Fordham University Careers in Ethics in Business
  1/2
 • JA Excellence through Ethics Student
  2/2

Opinie studentów

Ogólna satysfakcja studentów
82 /100
22319 studentów Etyka w Wielkiej Brytanii odpowiedziało

Głównie na podstawie danych pochodzących od studentów studiów licencjackich

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie Biura ds. Studentów

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Etyka (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £23523 £23533 £28944
Zakres 25-75 percentyla £19477 - £28091 £17883 - £30634 £21303 - £39053

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £23020 £25022 £30517
Zakres 25-75 percentyla £19718 - £26938 £18904 - £31670 £22778 - £40777

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Etyka

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Etyka, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Typowi pracodawcy absolwentów Etyka

 • Usługi publiczne
 • Instytucje oświatowe

Pozycja zawodowa absolwentów Etyka (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Etyka w University of Brighton

15% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawody administracyjne
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Zawody związane z obsługą klienta
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Zawody wykwalifikowane

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańRozkład ocen

Studenci Etyka w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Etyka

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Etyka.

Najczęściej zadawane pytania

Średnia wynagrodzeń absolwentów Etyka wyniosła £23523 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £23533 3 lata po ukończeniu studiów i £289445 lat po ukończeniu studiów.

 • Studia Etyka obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Arts - MA
 • Master of Laws - LLM
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science - MSc
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Research - MRes
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Theology - MTh
 • Masters in Research - MRes
 • Master of Studies - MSt

Teologia, religia i etyka z rokiem założycielskim - BA (Hons) na St Mary's University, Twickenham otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 100 na 100 punktów wśród 19 respondentów.