Studia islamskie Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Islamic studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of Exeter 63% 1% 5% £20000 161 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 69% 2% 5% £23100 174 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The Islamic College 69% 2% 5% £8900 174 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Warwick - - - - - Coventry Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The University of Warwick - - - - - Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Oxford - - - - - Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 85% 0% 20% - 139 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 85% 0% 20% - 139 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 0% 20% - 139 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 0% 20% - 139 Edinburgh Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Exeter 69% 2% 5% - 174 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Birmingham 69% 2% 5% - 174 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales - - 20% £13500 - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 85% 0% 10% - 139 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The Islamic College - - 5% - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The Islamic College - - 5% £8900 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
3 Studia islamskie Kursy w Londynie.
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • MA Islamic Studies at Exeter
  1/4
 • Explore Islamic Studies from a different prospective.
  2/4
 • Why Study...Islamic Studies with Jon Hoover
  3/4
 • Institute of Arab and Islamic Studies
  4/4

Opinie studentów

Ogólna satysfakcja studentów
63 /100
4127 studentów Studia islamskie w Wielkiej Brytanii odpowiedziało

Głównie na podstawie danych pochodzących od studentów studiów licencjackich

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Biura ds. Studentów</a>

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Studia islamskie (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £23137 £21004 £23741
Zakres 25-75 percentyla £18011 - £25811 £13483 - £26151 £15643 - £31426

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £21646 £20880 £25894
Zakres 25-75 percentyla £17858 - £24203 £15716 - £26167 £19476 - £34293

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia islamskie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia islamskie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Typowi pracodawcy absolwentów Studia islamskie

 • Działalność charytatywna
 • Sektor medialny
 • Sektor muzeów i bibliotek
 • Sektor administracji publicznej
 • Instytucje dydaktyczne
 • Sektor turystyczny
 • Sektor transportu i logistyki

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia islamskie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Studia islamskie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia islamskie w Canterbury Christ Church University

20% Zawody podstawowe
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Specjaliści do spraw opieki społecznej
10% Zawody administracyjne
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
10% Specjaliści od mediów
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne

Rozkład ocen

Studenci Studia islamskie w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Studia islamskie

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Studia islamskie.

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Studia islamskie obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Arabic - MArabic
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Post-Qualifying Award - PQA
 • Master of Arts - MA
 • Master of Studies - MSt
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Science - MSc
 • Certificate of Higher Education - CertHE

Średnia wynagrodzeń absolwentów Studia islamskie wyniosła £23137 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £21004 3 lata po ukończeniu studiów i £237415 lat po ukończeniu studiów.

Studia Islamskie na University of Leeds otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 85 na 100 punktów wśród 22 respondentów.