Studia biblijne Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Biblical studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
The University of Nottingham 76% 0% 0% £20000 139 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Durham University 76% 0% 0% £22900 139 Durham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nazarene Theological College - - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cliff College - - - £7300 - Hope Valley Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 76% 0% 0% - 139 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • Biblical Studies Degree Students at Belhaven University
  1/4
 • What's It Like to Be a Biblical Studies Major?
  2/4
 • Biblical Studies Major
  3/4
 • Biblical Studies Overview
  4/4

Opinie studentów

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Biura ds. Studentów</a>

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Studia biblijne (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £23137 £21004 £23741
Zakres 25-75 percentyla £18011 - £25811 £13483 - £26151 £15643 - £31426

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £21646 £20880 £25894
Zakres 25-75 percentyla £17858 - £24203 £15716 - £26167 £19476 - £34293

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia biblijne

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia biblijne, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Typowi pracodawcy absolwentów Studia biblijne

 • Kościół i organizacje religijne
 • władze krajowe i lokalne
 • szkoły
 • uczelnie wyższe
 • uniwersytety

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia biblijne wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Studia biblijne (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia biblijne w Canterbury Christ Church University

20% Zawody podstawowe
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Specjaliści do spraw opieki społecznej
10% Zawody administracyjne
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
10% Specjaliści od mediów
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne

Rozkład ocen

Studenci Studia biblijne w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Studia biblijne

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Studia biblijne.

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Studia biblijne obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Master of Theology - MTh
 • Master of Science - MSc

Średnia wynagrodzeń absolwentów Studia biblijne wyniosła £23137 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £21004 3 lata po ukończeniu studiów i £237415 lat po ukończeniu studiów.

Studia biblijne i teologia na The University of Nottingham otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 76 na 100 punktów wśród 17 respondentów.