Studia w zakresie żywności i napojów Studia licencjackie i magisterskie online w Wielkiej Brytanii (Food and beverage studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Bezpieczeństwo żywności MSc - Online
(Lancaster University)
- - - - - Online W pełnym wymiarze godzin
Zrównoważona jakość żywności i zdrowie MSc - Online
(University of Reading)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Agroleśnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe w ramach kształcenia na odległość PgCert - Online
(Bangor University)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Bezpieczeństwo żywnościowe i żywienie na świecie (Online Learning) PgCert - Online
(The University of Edinburgh)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin

Najczęściej zadawane pytania

  • Studia Studia w zakresie żywności i napojów obejmują następujące stopnie naukowe:
  • Master of Science - MSc
  • Postgraduate Certificate - PgCert
  • Postgraduate Diploma - PgDip
  • Professional Development Diploma - PDD

Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Northeastern w 2019 roku 83% dyrektorów biznesowych uważa, że dyplom od znanej instytucji uzyskany online ma taką samą wartość jak równoważny dyplom uzyskany na uczelni. W tym samym badaniu stwierdzono, że w ciągu ostatniej dekady reputacja stopni naukowych zdobytych online gwałtownie wzrosła. Reputacja instytucji jest generalnie ważniejsza niż to, czy stopień został uzyskany online. Pandemia Covid wymazała wszelkie piętno, jakie edukacja online mogła mieć w przeszłości.