Studia w zakresie żywności i napojów Studia licencjackie i magisterskie online w Wielkiej Brytanii (Food and beverage studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Online W niepełny wymiarze godzin
Bangor University - - - - - Bangor Online W niepełny wymiarze godzin
University of Reading - - - - - Reading Online W niepełny wymiarze godzin
Lancaster University - - - - - Lancaster Online W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - programy studiów online:

Najczęściej zadawane pytania

  • Studia Studia w zakresie żywności i napojów obejmują następujące stopnie naukowe:
  • Professional Development Diploma - PDD
  • Postgraduate Diploma - PgDip
  • Postgraduate Certificate - PgCert
  • Master of Science - MSc