Studia w zakresie żywności i napojów Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Food and beverage studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Zarządzanie w branży kulinarnej BBA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
70% 10% 15% - 89 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przemysłem kulinarnym z rokiem podstawowym BBA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
70% 10% 6% - 89 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie innowacjami kulinarnymi MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £11610 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
 • Centennial College: Food and Beverage Management
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia w zakresie żywności i napojów

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia w zakresie żywności i napojów, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia w zakresie żywności i napojów

 • umiejętność obsługi żywności i napojów
 • obsługa klienta
 • przywództwo
 • umiejętności komunikacyjne
 • umiejętności organizacyjne
 • dbałość o szczegóły
 • świadomość bezpieczeństwa
 • Umiejętność zarządzania
 • wiedza z zakresu finansów
 • praca zespołowa

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia w zakresie żywności i napojów wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia w zakresie żywności i napojów (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia w zakresie żywności i napojów w Le Cordon Bleu London

55% Specjaliści w dziedzinie nauczania
25% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Zawody związane z obsługą klienta
5% Specjaliści od mediów

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia w zakresie żywności i napojów. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.