Studia celtyckie Studia licencjackie i magisterskie online w Wielkiej Brytanii (Celtic studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Studia celtyckie MA (PG) - Online
(University of Wales)
- - - £15000 - Online W niepełny wymiarze godzin
Studia celtyckie z rokiem podstawowym BA (Hons) - Online
(University of Wales)
- - - £13500 - Online W niepełny wymiarze godzin
Studia celtyckie MA (PG) - Online
(University of Wales)
- - - £15000 - Online W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie BA (Hons) - Online
(University of Wales)
- - - £13500 - Online W pełnym wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany nauką na kampusie?
78 Studia licdencjackie i magisterskie Studia celtyckie na kampusie w Londynie.
Studia licdencjackie i magisterskie na kampusie w Wielkiej Brytanii.
  • St. Michael's College Orientation: Why I Studied Celtic Studies
    1/1

Najczęściej zadawane pytania

  • Studia Studia celtyckie obejmują następujące stopnie naukowe:
  • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
  • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)

Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Northeastern w 2019 roku 83% dyrektorów biznesowych uważa, że dyplom od znanej instytucji uzyskany online ma taką samą wartość jak równoważny dyplom uzyskany na uczelni. W tym samym badaniu stwierdzono, że w ciągu ostatniej dekady reputacja stopni naukowych zdobytych online gwałtownie wzrosła. Reputacja instytucji jest generalnie ważniejsza niż to, czy stopień został uzyskany online. Pandemia Covid wymazała wszelkie piętno, jakie edukacja online mogła mieć w przeszłości.