Studia celtyckie Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Celtic studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Studia celtyckie i anglosaskie oraz język i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Aberdeen)
85% 5% 5% £21900 £20800 197 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie i anglosaskie oraz język angielski MA (Hons)
(University of Aberdeen)
85% 5% 5% £21900 £20800 173 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Etnologia szkocka i celtycka MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
72% 2% 2% £26500 184 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie i anglosaskie oraz teologia i religia MA (Hons)
(University of Aberdeen)
85% 0% 10% £21900 £20800 169 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie i anglosaskie oraz język gaelicki MA (Hons)
(University of Aberdeen)
85% 5% 2% £21900 £20800 174 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie i anglosaskie oraz język francuski (5 lat) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
85% 10% 0% £21900 £20800 182 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie i anglosaskie oraz język niemiecki (5 lat) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
85% 10% 15% £21900 £20800 180 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie i anglosaskie oraz język francuski MA (Hons)
(University of Aberdeen)
85% 10% 0% £21900 £20800 182 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Celtycka i szkocka historia MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
61% 5% 3% £26500 182 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Prawo i Celtowie LLB (Hons)
(The University of Edinburgh)
70% 1% 3% £26500 214 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Walijski i języki celtyckie BA (Hons)
(Aberystwyth University)
92% 0% 5% £16520 173 Aberystwyth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura celtycka i angielska MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
61% 3% 1% £26500 183 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie i anglosaskie oraz historia MA (Hons)
(University of Aberdeen)
85% 0% 1% £21900 £20800 168 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura celtycka i szkocka MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
61% 3% 1% £26500 183 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie i anglosaskie oraz socjologia MA (Hons)
(University of Aberdeen)
86% 5% 5% £21900 £20800 180 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie i anglosaskie MA (Hons)
(University of Aberdeen)
85% 5% 2% £21900 £20800 174 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie i skandynawskie MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
61% 15% 0% £26500 176 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Archeologia i studia celtyckie i anglosaskie MA (Hons)
(University of Aberdeen)
85% 0% 2% £21900 £20800 171 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Celtycki i francuski MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
61% 5% 4% £26500 188 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie BA (Hons)
(Aberystwyth University)
92% 0% 5% £16520 154 Aberystwyth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Celtycki MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
61% 4% 2% £26500 185 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia sztuki oraz studia celtyckie i anglosaskie MA (Hons)
(University of Aberdeen)
85% 0% 5% £21900 £20800 171 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Celtowie i archeologia MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
61% 0% 5% £26500 181 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Celtycki i językoznawstwo MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
61% 5% 1% £26500 183 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie i anglosaskie oraz język niemiecki MA (Hons)
(University of Aberdeen)
85% 10% 15% £21900 £20800 180 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie i anglosaskie oraz film i kultura wizualna MA (Hons)
(University of Aberdeen)
85% 5% 2% £21900 £20800 174 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie i anglosaskie oraz filozofia MA (Hons)
(University of Aberdeen)
85% 0% 10% £21900 £20800 189 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język celtycki i angielski MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
61% 3% 5% £26500 167 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cywilizacja gaelicka/celtycka MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 5% 0% - 215 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 5% 0% - 215 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie / Studia środkowoeuropejskie i wschodnioeuropejskie MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 5% 0% - 168 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cywilizacja celtycka/włoska MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 5% 0% - 218 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cywilizacja celtycka/literatura angielska MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 4% 2% - 192 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie/historia Szkocji MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 6% 0% - 193 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cywilizacja celtycka/Geografia MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 5% 0% - 193 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie / filozofia MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 0% 0% - 184 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cywilizacja celtycka/Polityka społeczna i publiczna MA (Hons)
(University of Glasgow)
83% 0% 5% - 198 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cywilizacja celtycka / Studia środkowoeuropejskie i wschodnioeuropejskie MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 5% 0% - 168 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cywilizacja celtycka/klasyka MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 0% 0% - 170 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie/teologia i religioznawstwo MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 0% 0% - 201 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cywilizacja celtycka/Historia MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 6% 0% - 193 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie/muzyka MA (Hons)
(University of Glasgow)
72% 4% 3% - 209 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie/literatura angielska MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 4% 2% - 192 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cywilizacja celtycka/matematyka MA (Hons)
(University of Glasgow)
72% 4% 3% - 206 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie/język angielski i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 5% 5% - 208 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie/historia MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 6% 0% - 193 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cywilizacja celtycka/psychologia MA (Hons)
(University of Glasgow)
87% 0% 2% - 208 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cywilizacja celtycka / filozofia MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 0% 0% - 184 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia starożytna/cywilizacja celtycka MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 6% 0% - 193 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cywilizacja celtycka/historia Szkocji MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 6% 0% - 193 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cywilizacja celtycka/język angielski i językoznawstwo MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 5% 5% - 208 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia/studia celtyckie MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 5% 0% - 193 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie/literatura szkocka MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 4% 2% - 192 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie/psychologia MA (Hons)
(University of Glasgow)
87% 0% 2% - 208 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Archeologia/studia celtyckie MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 15% 0% - 197 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia starożytna/studia celtyckie MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 6% 0% - 193 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Archeologia/cywilizacja celtycka MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 15% 0% - 197 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cywilizacja celtycka/Teologia i religioznawstwo MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 0% 0% - 201 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia gospodarcza i społeczna / Studia celtyckie MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 6% 0% - 193 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media cyfrowe i studia informacyjne/cywilizacja celtycka MA (Hons)
(University of Glasgow)
89% 3% 5% - 202 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie/Francuski MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 5% 0% - 214 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie/matematyka MA (Hons)
(University of Glasgow)
72% 4% 3% - 206 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cywilizacja celtycka/literatura szkocka MA (Hons)
(University of Glasgow)
81% 4% 2% - 192 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Anglosaski, nordycki i celtycki BA (Hons)
(University of Cambridge)
- 15% 0% - 183 Cambridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie i anglosaskie oraz studia hiszpańskie i latynoamerykańskie MA (Hons)
(University of Aberdeen)
- - - £21900 £20800 - Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie i anglosaskie oraz studia hiszpańskie i latynoamerykańskie (5 lat) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
- - - £21900 £20800 - Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia walijskie i celtyckie (magisterskie) MA
(Cardiff University)
- - - - - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Archeologia celtycka MA
(Bangor University)
- - - - - Bangor Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia celtyckie i studia szkockie PhD
(The University of Edinburgh)
- - - - - Edynburg Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia celtyckie PhD
(Aberystwyth University)
- - - - - Aberystwyth Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia celtyckie MPhil
(Aberystwyth University)
- - - - - Aberystwyth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia walijskie i celtyckie MA
(Aberystwyth University)
- - - - - Aberystwyth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie/klasyka MA (Hons)
(University of Glasgow)
- - - - - Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie MSc (Res)
(The University of Edinburgh)
- - - - - Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Irlandzki i celtycki PhD
(Queen's University of Belfast)
- - - - - Belfast Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Celtiaid, Y (Celtowie) MA
(Bangor University)
- - - - - Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie MPhil
(University of Oxford)
- - - - - Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia celtyckie MSt
(University of Oxford)
- - - - - Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
4 Kursy Studia celtyckie online.
 • St. Michael's College Orientation: Why I Studied Celtic Studies
  1/2
 • Celtic studies
  2/2

Typowi pracodawcy absolwentów Studia celtyckie

 • Sektor turystyki i dziedzictwa kulturowego
 • Sektor edukacyjny
 • Muzea i galerie
 • Instytucje rządowe zajmujące się dziedzictwem kulturowym
 • firmy wydawnicze

Oceny i czas na naukę

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Studia celtyckie obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Studies - MSt