Wiedza o teatrze Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Theatre studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Sztuki widowiskowe BA (Hons)
(University of East London)
89% - 5% £13740 106 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teatr Współczesny i Performance BA (Hons)
(University of the Arts London)
89% 3% 0% - 119 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wiedza o teatrze i zarządzanie sztuką z rokiem fundacyjnym BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
89% 3% 0% £7280 119 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studium Teatru i Dramatu BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £14560 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wiedza o teatrze i dramaturgii z rokiem akademickim BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £14560 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia teatralne i twórcze pisanie z rokiem akademickim BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £14560 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wiedza o teatrze i kreatywne pisanie BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £10920 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Wiedza o teatrze i język angielski z rokiem akademickim BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £7280 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Wiedza o teatrze i zarządzanie sztuką BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £10920 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Post Graduate Certificate in Learning and Teaching in Higher Education: Teatr i sztuki performatywne PgCert
(Rose Bruford College)
- - - £9000 - - Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Wiedza o teatrze i język angielski BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £10920 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Sztuki widowiskowe (aktorstwo) HND
(Morley College)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Poziom 4 HNC Sztuki widowiskowe (ogólne) (Fryzura i makijaż w mediach) HNC
(South Thames College)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Poziom 5 HND Sztuki widowiskowe (ogólne) (Fryzura i makijaż w mediach) HND
(South Thames College)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Poziom 4 HNC Sztuki performatywne (aktorstwo) HNC
(South Thames College)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Scenografia MA
(Royal Central School of Speech and Drama)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sztuki performatywne HNC
(Westminster Kingsway College)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja muzyczna i sztuki widowiskowe MA
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
143 Wiedza o teatrze Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • My REAL Post-Rehearsal Routine (Musical Theatre Actor)
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Wiedza o teatrze

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Wiedza o teatrze, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Wiedza o teatrze

 • krytyka
 • Pisanie dramatów
 • Aktorstwo
 • projektowanie
 • Dramaturgia i reżyseria

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Wiedza o teatrze

 • Pewność siebie
 • prezentacja siebie
 • pracy zespołowej i współpracy
 • Zarządzanie czasem i umiejętności organizacyjne
 • samoświadomość
 • samodyscyplina
 • otwartość umysłu i zdolność do przekraczania granic
 • umiejętności komunikacyjne
 • umiejętności analityczne, krytyczne i badawcze
 • Zdolność do radzenia sobie z krytyką
 • Przywództwo
 • kreatywność
 • Umiejętności wykonawcze
 • umiejętności interpretacji tekstów i pisania scenariuszy
 • Techniczne umiejętności teatralne i reżyserskie
 • Dobra praca pod presją
 • Umiejętności negocjacyjne i zarządzania konfliktami

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Wiedza o teatrze wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Wiedza o teatrze (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Wiedza o teatrze w Brunel University

15% Zawody związane z obsługą klienta
15% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
15% Zawody artystyczne, literackie i medialne
10% Opiekuńcze usługi osobiste
10% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
10% Specjaliści w dziedzinie nauczania
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
10% Zawody podstawowe
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Wiedza o teatrze. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Sztuki widowiskowe - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 89 na 100 punktów wśród 85 respondentów.