Wiedza o teatrze Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Theatre studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Birkbeck, University of London - - - £7280 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £10920 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Rose Bruford College - - - £9000 - Sidcup Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of West London - - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 89% 0% 0% £7280 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 89% 0% 0% £10920 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Morley College 87% 10% 30% - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
South Thames College 87% 10% 30% - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
South Thames College 87% 10% 30% - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Westminster Kingsway College 87% 10% 30% - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
South Thames College 87% 10% 30% - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - 10% £14560 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £14560 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £14560 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £10920 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of the Arts London 42% 2% 4% - 135 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London 56% - 18% £13740 98 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Royal Central School of Speech and Drama 56% - 18% - 98 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
143 Wiedza o teatrze Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • My REAL Post-Rehearsal Routine (Musical Theatre Actor)
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Wiedza o teatrze

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Wiedza o teatrze, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Specjalizacje w ramach Wiedza o teatrze

 • krytyka
 • Pisanie dramatów
 • Aktorstwo
 • projektowanie
 • Dramaturgia i reżyseria

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Wiedza o teatrze

 • Pewność siebie
 • prezentacja siebie
 • pracy zespołowej i współpracy
 • Zarządzanie czasem i umiejętności organizacyjne
 • samoświadomość
 • samodyscyplina
 • otwartość umysłu i zdolność do przekraczania granic
 • umiejętności komunikacyjne
 • umiejętności analityczne, krytyczne i badawcze
 • Zdolność do radzenia sobie z krytyką
 • Przywództwo
 • kreatywność
 • Umiejętności wykonawcze
 • umiejętności interpretacji tekstów i pisania scenariuszy
 • Techniczne umiejętności teatralne i reżyserskie
 • Dobra praca pod presją
 • Umiejętności negocjacyjne i zarządzania konfliktami

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Wiedza o teatrze wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Wiedza o teatrze (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Wiedza o teatrze w Brunel University

15% Specjaliści od mediów
15% Zawody podstawowe
15% Zawody artystyczne, literackie i medialne
10% Zawody związane ze sprzedażą
10% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody administracyjne
5% Specjaliści ds. ochrony przyrody i środowiska
5% Inni specjaliści w dziedzinie edukacji
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Specjaliści do spraw nauczania i opieki nad dziećmi

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Wiedza o teatrze

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Wiedza o teatrze.

Najczęściej zadawane pytania

Średnia wynagrodzeń absolwentów Wiedza o teatrze wyniosła £17966 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £16476 3 lata po ukończeniu studiów i £201575 lat po ukończeniu studiów.

Wiedza o teatrze i język angielski z rokiem akademickim na Birkbeck, University of London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 89 na 100 punktów wśród 6 respondentów.