Dramat Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Drama)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Dramat BA (Hons)
(University of Greenwich)
50% 0% 5% £16150 £17000 111 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teatr i język angielski z praktyką BA (Hons)
(Brunel University)
50% 5% 5% £17665 £19430 127 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teatr i występy BA (Hons)
(London Metropolitan University)
95% 10% 0% £19250 122 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Dramat i literatura angielska BA (Hons)
(University of Greenwich)
89% 0% 0% £16150 £17000 127 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Produkcja filmowa i teatr z praktyką BA (Hons)
(Brunel University)
52% 10% 10% £17665 £19430 124 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teatr i język angielski BA (Hons)
(Brunel University)
50% 5% 5% £17665 £19430 127 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teatr i kreatywne pisanie BA (Hons)
(Brunel University)
50% 5% 5% £17665 £19430 127 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teatr BA (Hons)
(Brunel University)
50% 0% 10% £17665 £19430 127 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teatr i kreatywne pisanie z praktyką BA (Hons)
(Brunel University)
50% 5% 5% £17665 £19430 127 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teatr z umieszczeniem BA (Hons)
(Brunel University)
50% 5% 5% £17665 £19430 127 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Dramat, w tym rok podstawowy BA (Hons)
(Kingston University)
36% 6% 10% - 131 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Dramat, teatr stosowany i performans BA (Hons)
(University of East London)
89% - 0% £14160 111 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filmoznawstwo i dramat z rocznym pobytem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
66% 5% 15% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Taniec i dramat BA (Hons)
(Kingston University)
36% 6% 10% - 143 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Dźwięk i muzyka dla teatru BA (Hons)
(University of East London)
- - 15% £14160 111 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski i dramat BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
74% 9% 10% - 127 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski i dramat z rokiem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
74% 9% 0% - 134 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Profesjonalny teatr tańca i teatr muzyczny BA (Hons)
(University of Greenwich)
71% - 4% £16150 £17000 159 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Dramat BA (Hons)
(Kingston University)
36% 10% 10% - 143 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Dramat z rocznym pobytem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
62% 10% 5% - 151 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Dramat BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
63% 5% 5% - 147 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filmoznawstwo i dramat BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
66% 5% 20% - 144 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teatr i performans (doładowanie) BA (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £19250 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Reżyseria teatralna MFA (PG)
(Birkbeck, University of London)
- - - £19830 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teatr i film BA (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £4815 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Dramaturgia MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Dramat, teatr stosowany i performans (z rokiem założycielskim) BA (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Dźwięk i muzyka dla teatru (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Produkcja filmowa i teatr BA (Hons)
(Brunel University)
- - - £13245 £14570 - Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Teatr i film (doładowanie) BA
(London Metropolitan University)
- - - £19250 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Aktorstwo (2 lata w trybie przyspieszonym - Court Theatre Training Company) BA (Hons)
(Buckinghamshire New University)
- - - - - High Wycombe Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teatr i występy MA
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
459 Dramat Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • "Should I study Drama?"
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Dramat

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Dramat, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Dramat

 • Teatr techniczny
 • reżyseria
 • Dramatoterapia
 • Nauczanie
 • Aktorstwo
 • Produkcja teatralna
 • Teatr muzyczny

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Dramat

 • umiejętności wykonawcze
 • umiejętności interpretowania tekstów i pisania scenariuszy
 • techniczne umiejętności teatralne i reżyserskie
 • praca zespołowa
 • Dobra praca pod presją
 • kreatywne i krytyczne myślenie
 • Prezentacja i komunikacja werbalna
 • Komunikacja pisemna
 • Szybkie myślenie i improwizacja
 • samodzielna motywacja
 • Umiejętności negocjacyjne i zarządzania konfliktami

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Dramat wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Dramat (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Dramat w Anglia Ruskin University

20% Specjaliści do spraw nauczania i opieki nad dziećmi
15% Zawody sekretarskie i pokrewne
15% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
15% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody związane z obsługą klienta
5% Zawody administracyjne
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Opiekuńcze usługi osobiste

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Dramat. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.