Nauczanie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Special needs teaching)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Specjalne potrzeby edukacyjne i praktyka włączająca Stopień podstawowy FdA
(Kingston University)
88% 0% 0% - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne i praktyka włączająca doładowanie BA (Hons)
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Narodowa Nagroda za Koordynację Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (NASENCO) PgCert
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
 • Career as a Special Educator
  1/2
 • A day in the life of a Special Education teacher
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Nauczanie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Nauczanie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Nauczanie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 • cierpliwość
 • umiejętności organizacyjne
 • zdolności adaptacyjne
 • empatia
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • Dążenie do doskonalenia
 • Znajomość teorii i praktyki
 • Umiejętność słuchania

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Nauczanie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Nauczanie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Nauczanie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Barnsley College

30%
30% Zawody administracyjne
10% Zawody sekretarskie i pokrewne
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawody związane ze sprzedażą
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Nauczanie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.