Studia pedagogiczne Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Education studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Studia edukacyjne BA (Hons)
(University of East London)
63% 5% 10% £14160 130 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Informatyka z wykształceniem i statusem wykwalifikowanego nauczyciela BSc (Hons)
(University of East London)
45% 5% 13% £13920 126 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja z umieszczeniem BA (Hons)
(Brunel University)
88% 10% 5% £17665 £19430 111 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia edukacyjne BA (Hons)
(Middlesex University)
82% 15% 10% £15100 100 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sport, wychowanie fizyczne i rozwój BSc (Hons)
(University of East London)
100% 9% 5% £14160 116 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauka o sporcie i ćwiczeniach (wychowanie fizyczne i coaching) BSc
(Middlesex University)
85% 5% 26% £15100 101 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja podstawowa z QTS BA (Hons)
(University of East London)
45% 5% 15% £14160 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wychowanie fizyczne i sport (rozszerzony) BA (Hons)
(University of Greenwich)
48% 0% 23% £15100 125 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia w zakresie edukacji podstawowej (2-letni przyspieszony stopień) BA (Hons)
(University of Greenwich)
66% 5% 8% £15100 109 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja, społeczeństwo i kultura licencjat BA (Hons)
(University College London)
- 15% 3% - 151 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Pedagogika Montessori (AMI 3-6) FdA
(University of East London)
- - 10% £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne i praktyka włączająca Stopień podstawowy FdA
(Kingston University)
88% 0% 0% - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sport, wychowanie fizyczne i rozwój (z rokiem podstawowym) BSc (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja (w tym rok założycielski) BA (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £17600 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja specjalna (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wychowanie fizyczne i sport BA (Hons)
(University of Greenwich)
- - - £16150 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Edukacja podstawowa (dwuletni przyspieszony stopień) BA (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £20100 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia edukacyjne (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja (doładowanie) BA (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o sporcie i ćwiczeniach (wychowanie fizyczne i coaching) W/FY BSc
(Middlesex University)
- - - £15100 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wczesne dzieciństwo z pedagogiką Montessori (poziom 6 doładowania) BA (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia z edukacją z rokiem podstawowym BSc (Hons)
(Middlesex University)
- - - £15100 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wychowanie fizyczne z rokiem podstawowym BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - £14950 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praktyka zawodowa, pedagogika techniki tańca MA (PG)
(Middlesex University)
- - - £65 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Neurobiologia edukacyjna MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £19830 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja i specjalne potrzeby edukacyjne (Flourish Learning Trust) FdA
(University of Greenwich)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia edukacyjne dla asystentów nauczycieli FdA
(Bath Spa University)
- - - - - Bath Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne i praktyka włączająca doładowanie BA (Hons)
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Early Years: Edukacja i przywództwo w praktyce (doładowanie) BA (Hons)
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Early Years: Nauczanie i uczenie się (doładowanie) BA (Hons)
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Narodowa Nagroda za Koordynację Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (NASENCO) PgCert
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interested in online studies?
34 Kursy Studia pedagogiczne online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
649 Studia pedagogiczne Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia pedagogiczne

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia pedagogiczne, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Studia pedagogiczne

 • Edukacja elementarna
 • kształcenie średnie
 • kształcenie i szkolenie dorosłych
 • Program nauczania i instruktaż dla nauczycieli
 • Projektowanie instruktażowe i technologia
 • Przywództwo w organizacjach edukacyjnych

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia pedagogiczne

 • teorie uczenia się
 • równość i różnorodność
 • polityka i praktyka edukacyjna
 • kreatywność
 • Komunikacja
 • Umiejętności informatyczne
 • Umiejętności badawcze i analityczne
 • umiejętności interpersonalne
 • Umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów
 • organizacja i zarządzanie czasem
 • zarządzanie sobą

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia pedagogiczne wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia pedagogiczne (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia pedagogiczne w Anglia Ruskin University

65% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
9% Zawody związane ze sprzedażą
4% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
4% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
4% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
4% Opiekuńcze usługi osobiste
2% Specjaliści w dziedzinie nauczania
2% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
2% Zawody podstawowe
2% Zawody związane z usługami ochronnymi

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia pedagogiczne. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.