Nauczanie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Special needs teaching)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Polityka i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 105 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne, niepełnosprawność i integracja (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Bishop Grosseteste University)
82% 5% 10% £9150 119 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polityka społeczna i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
100% 0% 10% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia Edukacyjne i Specjalne Potrzeby Edukacyjne, Niepełnosprawność i Włączenie Społeczne (SENDI) (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Bishop Grosseteste University)
82% 0% 15% £9150 119 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Film & Kultura Wizualna i Specjalne Potrzeby Edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia Edukacyjne i Specjalne Potrzeby Edukacyjne, Niepełnosprawność i Włączenie (SENDI) BA (Hons)
(Bishop Grosseteste University)
82% 0% 5% £12445 111 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja, Włączenie i Specjalne Potrzeby Edukacyjne BA (Hons)
(University of Gloucestershire)
92% 0% 5% £14700 127 Cheltenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 103 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Żywienie i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
47% 5% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Socjologia i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne i teologia BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 116 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja i Specjalne Potrzeby Edukacyjne z Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(Liverpool John Moores University)
90% 0% 14% £11000 136 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media & Komunikacja i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia i Specjalne Potrzeby Edukacyjne, Niepełnosprawność i Włączenie Społeczne BA (Hons)
(Bishop Grosseteste University)
51% 5% 30% £12200 111 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biologia konserwatorska i specjalne potrzeby edukacyjne (z rokiem fundacyjnym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne, niepełnosprawność i inkluzja BA (Hons)
(Bishop Grosseteste University)
82% 5% 10% £12200 119 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Drama i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne Potrzeby Edukacyjne, Niepełnosprawność & Inkluzja i Drama Stosowana (z rokiem fundacyjnym) BA (Hons)
(Bishop Grosseteste University)
82% 0% 10% £9150 107 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem i Specjalne Potrzeby Edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja, inkluzja i specjalne potrzeby edukacyjne (z Fundacją) BA (Hons)
(University of Gloucestershire)
92% 0% 5% £14700 127 Cheltenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja i Specjalne Potrzeby Edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool John Moores University)
90% 0% 14% £15600 136 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teatr Muzyczny i Specjalne Potrzeby Edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 114 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
66% 0% 4% £11400 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biologia człowieka i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne i sport & Wychowanie fizyczne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
85% 0% 9% £11400 117 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne i studia nad włączeniem społecznym z Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(Canterbury Christ Church University)
64% 1% 25% £14500 105 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja, Włączanie i Specjalne Potrzeby Edukacyjne (z praktyką) BA (Hons)
(University of Gloucestershire)
92% 0% 5% £14700 127 Cheltenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Muzyka i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 114 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biologia konserwatywna i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne i niepełnosprawność BA (Hons)
(University of Derby)
87% 0% 15% £14045 130 Derby Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Technologia Informacyjna i Specjalne Potrzeby Edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne iamp; Niepełnosprawność z rokiem fundacyjnym BA (Hons)
(University of Derby)
87% 0% 15% £14045 130 Derby Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filozofia & Etyka i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Special Educational Needs, Disability & Inclusion and Theology, Philosophy & Ethics BA (Hons)
(Bishop Grosseteste University)
82% 0% 10% £12200 107 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne, niepełnosprawność i integracja (Top-Up) BA (Hons)
(University of Huddersfield)
69% 4% 12% £15000 129 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne i studia nad niepełnosprawnością BA (Hons)
(Plymouth Marjon University)
90% 5% 8% £11000 108 Plymouth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Informatyka i specjalne potrzeby edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
80% 0% 6% £11400 111 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne, niepełnosprawność & inkluzja oraz teologia, filozofia & etyka (z rokiem fundacyjnym) BA (Hons)
(Bishop Grosseteste University)
82% 0% 10% £9150 107 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Pedagogika, psychologia i specjalne potrzeby edukacyjne BSc (Hons)
(Cardiff Metropolitan University)
59% 0% 10% £13000 126 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i specjalne potrzeby edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 103 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne, niepełnosprawność i inkluzja BA (Hons)
(University of Huddersfield)
69% 4% 12% £15000 129 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne, niepełnosprawność & inkluzja BA (Hons)
(University of Worcester)
80% 0% 5% £13100 121 Worcester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia i Specjalne Potrzeby Edukacyjne, Niepełnosprawność i Włączenie (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Bishop Grosseteste University)
51% 5% 30% £9150 111 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 118 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i inkluzją BA (Hons)
(Canterbury Christ Church University)
64% 1% 25% £14500 105 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teatr Muzyczny i Specjalne Potrzeby Edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 114 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
95% 15% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne & Studia nad niepełnosprawnością BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Informatyka i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
80% 0% 6% £11400 111 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Stosunki międzynarodowe i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 105 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka i specjalne potrzeby edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
95% 15% 0% - 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i specjalne potrzeby edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% - 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia i specjalne potrzeby edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
66% 0% 4% - 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Stosunki Międzynarodowe i Specjalne Potrzeby Edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% - 105 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Drama i specjalne potrzeby edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% - 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Film & Kultura Wizualna i Specjalne Potrzeby Edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% - 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem i Specjalne Potrzeby Edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% - 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Technologia Informacyjna i Specjalne Potrzeby Edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% - 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filozofia & Etyka i Specjalne Potrzeby Edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% - 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne & studia nad niepełnosprawnością (z rokiem fundacyjnym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% - 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polityka społeczna i specjalne potrzeby edukacyjne (z rokiem fundacyjnym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
100% 0% 10% - 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia integracyjne w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, niepełnosprawności & różnorodności BA (Hons)
(The University of Northampton)
54% 5% 10% - 137 Northampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i specjalne potrzeby edukacyjne (z rokiem założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% - 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Żywienie i specjalne potrzeby edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
47% 5% 0% - 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Muzyka i specjalne potrzeby edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% - 114 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biologia człowieka i specjalne potrzeby edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% - 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polityka i specjalne potrzeby edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% - 105 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne i teologia (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% - 116 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne i studia nad niepełnosprawnością BA (Hons)
(South Essex College of Further and Higher Education)
90% 0% 15% £17930 - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media & komunikacja i specjalne potrzeby edukacyjne (z rokiem akademickim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% - 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Socjologia i specjalne potrzeby edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% - 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia Edukacyjne i Specjalne Potrzeby Edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(The University of Winchester)
93% 10% 5% - 127 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne i niepełnosprawność BA (Hons)
(University of Chester)
87% 0% 2% - 130 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne i sport & Wychowanie fizyczne (z rokiem fundacyjnym) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
85% 0% 9% - 117 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Pedagogika i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(The University of Winchester)
93% 10% 5% - 127 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne, niepełnosprawność i studia nad inkluzją BA (Hons)
(University of Wolverhampton)
80% 0% 3% - 123 Wolverhampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja (specjalne potrzeby edukacyjne i włączanie) BA (Hons)
(Nottingham Trent University)
78% 4% 11% - 120 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia integracyjne w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, niepełnosprawności i różnorodności (z rokiem fundacyjnym) BA (Hons)
(The University of Northampton)
54% 5% 10% - 137 Northampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Opieka społeczna i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% - 118 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wspieranie inkluzywnej nauki i praktyki FdA
(University of Suffolk)
- 0% 15% £12996 - Ipswich Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Szkoła podstawowa (specjalne potrzeby edukacyjne z QTS) BEd (Hons)
(Plymouth University)
38% 0% 5% - 136 Plymouth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne, niepełnosprawność & Włączanie BA (Hons)
(Leeds Beckett University)
60% 0% 7% - 106 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Dzieciństwo (specjalne potrzeby edukacyjne i inkluzja) BA (Hons)
(Nottingham Trent University)
78% 4% 11% - 120 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne i praktyka włączająca stopień podstawowy FdA
(Kingston University)
88% 0% 5% - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauka iamp; rozwój dzieci (specjalne potrzeby edukacyjne i niepełnosprawność) FdA
(Doncaster College and University Centre)
100% - 15% - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja z autyzmem, niepełnosprawnością i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi BA (Hons)
(Sheffield Hallam University)
81% - 4% - 116 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnością (SEND) FdA
(Doncaster College and University Centre)
100% - 15% - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praktyka edukacyjna: Specjalne potrzeby edukacyjne i niepełnosprawność FdA
(Nottingham College)
- 0% 15% - - Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Stosowane studia nad specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnością BA (Hons)
(University of Bedfordshire)
- 0% 15% £13200 - Luton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia edukacyjne (ścieżka fakultatywna w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i niepełnosprawności) BA (Hons)
(Staffordshire University)
- 0% 15% £14000 - Stoke-on-Trent Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne, niepełnosprawność i praktyka włączająca BA (Hons)
(Solihull College and University Centre)
- - 40% - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne i niepełnosprawność MA
(Bishop Grosseteste University)
- - 40% £14280 - Lincoln Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne, niepełnosprawność i praktyka włączająca BA (Hons)
(Weston College of Further and Higher Education)
- - 40% £12500 - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wczesne dzieciństwo i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- - - £11400 - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja i Specjalne Potrzeby Edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- - - £11400 - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne Potrzeby Edukacyjne, Niepełnosprawność & Inkluzja i Drama Stosowana BA (Hons)
(Bishop Grosseteste University)
- - - £12200 - Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wczesne dzieciństwo (ścieżka fakultatywna w Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych & Niepełnosprawności) BA (Hons)
(Staffordshire University)
- - - £14000 - Stoke-on-Trent Oncampus W pełnym wymiarze godzin
PGCE Szkoła podstawowa ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (5-11) PGCE
(University of Reading)
- - - £18650 - Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Pedagogika (specjalne potrzeby edukacyjne) MA
(University of Bedfordshire)
- - - £13275 - Luton Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Prawo i specjalne potrzeby edukacyjne BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- - - £11400 - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne i niepełnosprawność BA (Hons)
(University of Bedfordshire)
- - - £13200 - Luton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja (Narodowa Nagroda za Koordynację Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) PgCert
(University of Bedfordshire)
- - - - - Luton Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Dodatkowe potrzeby edukacyjne Specjalne potrzeby edukacyjne i niepełnosprawność BA (Hons)
(Wrexham Glyndwr University)
- - - - - Wrexham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wczesne dzieciństwo i specjalne potrzeby edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praktyka zawodowa w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i niepełnosprawności GRANTHAM FdA
(Bishop Grosseteste University)
- - - - - Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Specyficzne Trudności w Nauce (Dysleksja) PgCert
(Bath Spa University)
- - - - - Bath Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne i praktyka włączająca Top-Up BA (Hons)
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad Głuchymi i Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, Niepełnosprawnością i Włączeniem Społecznym z Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(University of Wolverhampton)
- - - - - Wolverhampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Krajowa nagroda za koordynację specjalnych potrzeb edukacyjnych PgCert
(University of Sunderland)
- - - - - Sunderland Online W niepełny wymiarze godzin
Studia nad Głuchymi i Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, Niepełnosprawnością i Włączeniem Społecznym BA (Hons)
(University of Wolverhampton)
- - - - - Wolverhampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja i Specjalne Potrzeby Edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnością (SEND) Uzupełnienie BA (Hons)
(Doncaster College and University Centre)
- - - - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja (Włączanie oraz specjalne potrzeby edukacyjne i niepełnosprawność) PgCert
(Newman University)
- - - - - Birmingham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Prawo i specjalne potrzeby edukacyjne (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Narodowa Nagroda za Koordynację Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (NASENCO) PgCert
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Magister Specjalne potrzeby edukacyjne i włączanie MA
(York St John University)
- - - - - York Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne MA
(University of Exeter)
- - - - - Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Astudiaethau Addysg: Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant BA (Hons)
(University of Wales)
- - - - - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Krajowa Nagroda dla Koordynatora Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (SENCO) PgCert
(Plymouth University)
- - - - - Plymouth Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja) PGCert PgCert
(University of Brighton)
- - - - - Brighton Oncampus W niepełny wymiarze godzin
SEN/ALN (specyficzne trudności w uczeniu się) PgDip
(University of South Wales)
- - - - - Pontypridd Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Narodowa Nagroda za Koordynację Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych PgCert
(University of Chester)
- - - - - Chester Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne (studia interdyscyplinarne) MA
(Liverpool Hope University)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Krajowa Nagroda SENCo (NASENCO) (Koordynacja Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) PgCert
(University of Worcester)
- - - - - Worcester Oncampus W niepełny wymiarze godzin
SEND i włączanie (National Award for Special Educational Needs) PgCert
(Northumbria University)
- - - - - Newcastle Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja) - Online PgCert
(Liverpool Hope University)
- - - - - Liverpool Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Koordynacja specjalnych potrzeb edukacyjnych PgCert
(University of Birmingham)
- - - - - Birmingham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Edukacja (specjalne potrzeby edukacyjne) MA
(University of Huddersfield)
- - - - - Huddersfield Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne i niepełnosprawność MA
(University of Chester)
- - - - - Chester Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Nagroda krajowa za koordynację specjalnych potrzeb edukacyjnych (0-5 lat) PgCert
(Canterbury Christ Church University)
- - - - - Canterbury Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Włączanie i specjalne potrzeby edukacyjne (Inclusion and Special Educational Needs) MEd
(Queen's University of Belfast)
- - - - - Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Krajowa nagroda za koordynację specjalnych potrzeb edukacyjnych PgCert
(Canterbury Christ Church University)
- - - - - Canterbury Oncampus W niepełny wymiarze godzin
SEND i Włączenie MA
(University of Hertfordshire)
- - - - - Hatfield Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zrozumieć autyzm & Uczenie się włączające (online) *. PgCert
(Liverpool Hope University)
- - - - - Liverpool Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Koordynacja specjalnych potrzeb edukacyjnych (National Award for SEN Co-Ordination) PgCert
(Sheffield Hallam University)
- - - - - Sheffield Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Krajowa Nagroda dla Koordynatorów Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (SENCO) PgCert
(The University of Winchester)
- - - - - Winchester Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Inkluzja (specjalne potrzeby edukacyjne) MA
(University of Birmingham)
- - - - - Birmingham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
SEN/ALN (dodatkowe potrzeby edukacyjne) MA
(University of South Wales)
- - - - - Pontypridd Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Narodowa Nagroda za Koordynację Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych PgCert
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Manchester Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Edukacja specjalna i integracyjna (National Award for Special Educational Needs Co-ordinators) PgCert
(Northumbria University)
- - - - - Newcastle Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Specjalne potrzeby edukacyjne MA
(University of Leeds)
- - - - - Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • Day In The Life Of A Special Ed Teacher
  1/4
 • A Day in the Life: Special Education
  2/4
 • Special Education: A Career in High Demand
  3/4
 • PROS & CONS OF TEACHING SPECIAL EDUCATION
  4/4

Opinie studentów

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie Biura ds. Studentów

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Nauczanie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £25479 £24514 £28116
Zakres 25-75 percentyla £23782 - £28383 £18792 - £27897 £20130 - £32846

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £26569 £24798 £29283
Zakres 25-75 percentyla £23909 - £27907 £21215 - £26355 £22979 - £32512

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Nauczanie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Nauczanie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Typowi pracodawcy absolwentów Nauczanie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 • Instytucje oświatowe
 • Szkoły prywatne i publiczne
 • Rząd

Pozycja zawodowa absolwentów Nauczanie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Nauczanie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Barnsley College

40% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
15% Opiekuńcze usługi osobiste
10% Specjaliści w dziedzinie nauczania
10% Inni specjaliści w dziedzinie edukacji
10% Zawody administracyjne
10% Specjaliści do spraw nauczania i opieki nad dziećmi

Oceny i czas na naukę

Rozkład ocen

Studenci Nauczanie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Nauczanie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Nauczanie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Średnia wynagrodzeń absolwentów Nauczanie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyniosła £25479 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £24514 3 lata po ukończeniu studiów i £281165 lat po ukończeniu studiów.

 • Studia Nauczanie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Bachelor of Education (Honours) - BEd (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Education - MEd

Wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnością (SEND) - FdA na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 100 na 100 punktów wśród 20 respondentów.