Szkolnictwo wyższe Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Higher education)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Szkolnictwo wyższe PgCert
(Middlesex University)
- - - £53 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Szkolnictwo wyższe MA
(University of Huddersfield)
- - - £17600 - Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie szkolnictwem wyższym (administracja biznesowa) DBA
(University of Bath)
- - - £10000 - Bath Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Szkolnictwo wyższe MA (PG)
(Middlesex University)
- - - £11000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praktyka zawodowa w szkolnictwie wyższym MA
(Bath Spa University)
- - - - - Bath Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Szkolnictwo wyższe PgDip
(University of Kent)
- - - - - Canterbury Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Szkolnictwo wyższe MA
(University of Surrey)
- - - - - Guildford Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Badania edukacyjne (szkolnictwo wyższe) (praca dyplomowa i zajęcia) PhD
(Lancaster University)
- - - - - Lancaster Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Edukacja (szkolnictwo wyższe) MA
(Newman University)
- - - - - Birmingham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Edukacja międzynarodowa (szkolnictwo wyższe) MA
(The University of Manchester)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wyzwania związane z karierą zawodową w szkolnictwie wyższym PGA
(The University of Warwick)
- - - - - Coventry Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Nauczanie w szkolnictwie wyższym PgCert
(Sheffield Hallam University)
- - - - - Sheffield Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Szkolnictwo wyższe PhD
(University of Kent)
- - - - - Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Szkolnictwo wyższe (badania, ocena i doskonalenie) PhD
(Lancaster University)
- - - - - Lancaster Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Edukacja (szkolnictwo wyższe) MSc
(University of Oxford)
- - - - - Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Uczenie się i nauczanie w szkolnictwie wyższym PgCert
(University of Worcester)
- - - - - Worcester Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia interdyscyplinarne z przygotowaniem do szkolnictwa wyższego BA (Hons)
(University of Leeds)
- - - - - Leeds Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Edukacja zawodowa, informacja i poradnictwo w szkolnictwie wyższym PgCert
(The University of Warwick)
- - - - - Coventry Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Praktyka w szkolnictwie wyższym APC
(Sheffield Hallam University)
- - - - - Sheffield Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Administracja, zarządzanie i przywództwo w szkolnictwie wyższym PgCert
(Nottingham Trent University)
- - - - - Nottingham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interested in online studies?
4 Kursy Szkolnictwo wyższe online.
 • A career in higher education
  1/2
 • Career Opportunities in Higher Education
  2/2

Najczęściej zadawane pytania

Szkolnictwo wyższe to nauka o nauczaniu i uczeniu się, układanie programu nauczania i badanie procesu uczenia się w celu poprawy zdolności i efektywności uczenia się u osób w szkolnictwie wyższym.

 • Studia Szkolnictwo wyższe obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Arts - MA
 • Doctor of Business Administration - DBA
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Postgraduate Advanced Diploma - PGA
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Advanced Professional Certificate - APC