Pomiary ilościowe Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Quantity surveying)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Quantity Surveying with Foundation BSc (Hons)
(University of West London)
90% 15% 5% £16250 89 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Quantity Surveying and Commercial Management with Foundation BSc (Hons)
(University of Westminster)
62% 10% 20% £15400 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Pomiary ilościowe BSc (Hons)
(University of West London)
90% 15% 5% £16250 89 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Quantity Surveying i zarządzanie komercyjne BSc (Hons)
(University of East London)
94% 25% 15% £13920 90 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geodezja ilościowa i zarządzanie handlowe BSc (Hons)
(University of Westminster)
56% 10% 20% £15400 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Quantity Surveying BSc (Hons)
(Kingston University)
- 0% 5% - 105 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie komercyjne (Quantity Surveying) BSc (Hons)
(London South Bank University)
61% 5% 15% - 105 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Quantity Surveying (z praktyką) BSc (Hons)
(Kingston University)
- 0% 5% - 122 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Quantity Surveying HND
(Bromley College of Further and Higher Education)
95% 5% 15% - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Quantity Surveying and Commercial Management (z rokiem podstawowym) BSc (Hons)
(University of East London)
- - - £13920 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Quantity Surveying BSc (Hons)
(University of Greenwich)
- - - £16150 £17000 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Geodezja ilościowa MSc
(Kingston University)
- - - £9130 - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Pomiary ilościowe BSc (Hons)
(London South Bank University)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geodezja ilościowa i zarządzanie handlowe BSc
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
69 Pomiary ilościowe Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Quantity Surveyor Jobs
  1/2
 • A Day in the Life of a Quantity Surveyor
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Pomiary ilościowe

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Pomiary ilościowe, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Pomiary ilościowe

 • zarządzanie komercyjne
 • Zarządzanie projektami budowlanymi
 • Zarządzanie projektami strategicznymi
 • Prawo budowlane i rozwiązywanie sporów

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Pomiary ilościowe

 • dobra znajomość matematyki
 • przywiązywanie wagi do szczegółów
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • Zrozumienie nauk inżynieryjnych i technologii
 • Znajomość zagadnień związanych z budownictwem i konstrukcjami
 • Umiejętność wykorzystania własnej inicjatywy

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Pomiary ilościowe wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Pomiary ilościowe (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Pomiary ilościowe w Anglia Ruskin University

74% Zawody administracyjne
35% Zawody sekretarskie i pokrewne
35% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
10% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
7% Specjaliści do spraw finansów
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Operatorzy procesów, zakładów i maszyn
5%
4% Operatorzy procesów, zakładów i maszyn
3% Opiekuńcze usługi osobiste
1% Specjaliści do spraw finansów

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Pomiary ilościowe. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.