Zarządzanie budową Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Construction management)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Zarządzanie budową BSc (Hons)
(University of East London)
94% 5% 20% £13080 76 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie w budownictwie z fundacją BSc (Hons)
(University of Westminster)
62% 10% 10% £14400 120 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie konstrukcjami BSc (Hons)
(University of Greenwich)
78% 0% 25% £14500 125 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie w budownictwie (z rokiem założycielskim) BSc (Hons)
(University of East London)
94% 5% 20% £13080 76 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie budową BSc (Hons)
(London South Bank University)
69% 15% 10% - 123 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie projektami budowlanymi BSc (Hons)
(University of West London)
90% 10% 5% - 134 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie projektami budowlanymi z Fundacją BSc (Hons)
(University of West London)
90% 10% 5% - 134 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie w budownictwie BSc
(University of Westminster)
55% 0% 10% - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie budownictwem MSc
(City University London)
55% 0% 10% £19770 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie projektami budowlanymi MSc
(University of Greenwich)
55% 0% 10% £14500 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Inżynieria lądowa i zarządzanie budową FdSc
(University of East London)
- - - £13080 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Projektowanie strukturalne i zarządzanie budową MSc
(Kingston University)
- - - £8470 - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie i ekonomia budownictwa MSc
(University of Greenwich)
- - - £14500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie projektami budowlanymi MSc
(University of Westminster)
- - - £14000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia budowlane HND
(Bromley College of Further and Higher Education)
95% - 5% - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Projektowanie strukturalne i zarządzanie budową z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju MSc
(Kingston University)
95% - 5% £8470 - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interested in online studies?
4 Kursy Zarządzanie budową online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
96 Zarządzanie budową Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Construction Management VS Engineering
  1/2
 • Why choose a Masters in Project Management at Bristol?
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Zarządzanie budową

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Zarządzanie budową, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Zarządzanie budową

 • komunikatywność
 • elastyczność
 • znajomość branży
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Umiejętności negocjacyjne
 • Umiejętność delegowania zadań
 • Zarządzanie zespołem
 • zarządzanie czasem
 • umiejętności organizacyjne
 • Umiejętności zarządzania finansami
 • Asertywność
 • Umiejętności technologiczne
 • otwartość na informacje zwrotne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Zarządzanie budową wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Zarządzanie budową (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Zarządzanie budową w Kingston University

40%
15% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Zawody podstawowe
5% Zawody wykwalifikowane
5% Specjaliści do spraw finansów
5% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody związane ze sprzedażą

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Zarządzanie budową. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Projektowanie strukturalne i zarządzanie budową z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju - MSc na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 95 na 100 punktów wśród 20 respondentów.