Zarządzanie budową Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Construction management)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Zarządzanie budową BSc (Hons)
(University of East London)
94% 25% 10% £13920 90 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie budową BSc (Hons)
(University of Greenwich)
78% 5% 25% £16150 £17000 138 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie projektami budowlanymi MSc
(University of Greenwich)
- - - £17450 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Inżynieria lądowa i zarządzanie budową FdSc
(University of East London)
- - - £13920 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Projektowanie strukturalne i zarządzanie budową MSc
(Kingston University)
- - - £15800 - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie budownictwem i ekonomia MSc
(University of Greenwich)
- - - £17450 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie budownictwem (z rokiem fundacji) BSc (Hons)
(University of East London)
- - - £13920 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie w budownictwie CertHE
(University of East London)
- - - £13920 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Projektowanie strukturalne i zarządzanie budową z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju MSc
(Kingston University)
- - - £8690 - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
61 Zarządzanie budową Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Construction Management VS Engineering
  1/2
 • Why choose a Masters in Project Management at Bristol?
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Zarządzanie budową

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Zarządzanie budową, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Zarządzanie budową

 • komunikatywność
 • elastyczność
 • znajomość branży
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Umiejętności negocjacyjne
 • Umiejętność delegowania zadań
 • Zarządzanie zespołem
 • zarządzanie czasem
 • umiejętności organizacyjne
 • Umiejętności zarządzania finansami
 • Asertywność
 • Umiejętności technologiczne
 • otwartość na informacje zwrotne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Zarządzanie budową wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Zarządzanie budową (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Zarządzanie budową w Anglia Ruskin University

74% Zawody administracyjne
35% Zawody sekretarskie i pokrewne
35% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
10% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
7% Specjaliści do spraw finansów
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Operatorzy procesów, zakładów i maszyn
5%
4% Operatorzy procesów, zakładów i maszyn
3% Opiekuńcze usługi osobiste
1% Specjaliści do spraw finansów

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Zarządzanie budową. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.