Inżynieria usług budowlanych Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Building services engineering)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Inżynieria usług budowlanych HND
(London South Bank University)
- 30% 35% - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Budownictwo i środowisko zbudowane HNC
(Croydon College)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Inżynieria usług budowlanych BEng (Hons)
(London South Bank University)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria usług budowlanych MSc MSc
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Online W niepełny wymiarze godzin
 • A Day in the Life of a Building Services Engineer
  1/2
 • REAL JOBS: Sally Biddlecombe - mechanical building services engineer at Arup
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Inżynieria usług budowlanych

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Inżynieria usług budowlanych, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Inżynieria usług budowlanych

 • Inżynieria elektryczna
 • inżynieria fasadowa
 • ogrzewanie, wentylacja, chłodnictwo i klimatyzacja
 • oświetlenie
 • inżynieria mechaniczna
 • zdrowie publiczne
 • energetyka zrównoważona i odnawialna

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Inżynieria usług budowlanych

 • Doskonałe umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów
 • dbałość o szczegóły
 • dobre umiejętności projektowe
 • Doskonałe umiejętności liczenia
 • umiejętności komunikacyjne
 • umiejętności zarządzania ludźmi i czasem
 • Zdolność do dobrej pracy w zespole i indywidualnie
 • Umiejętność rysowania technicznego
 • umiejętności informatyczne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Inżynieria usług budowlanych wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Inżynieria usług budowlanych (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Inżynieria usług budowlanych w Anglia Ruskin University

74% Zawody administracyjne
35% Zawody sekretarskie i pokrewne
35% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
10% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
7% Specjaliści do spraw finansów
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Operatorzy procesów, zakładów i maszyn
5%
4% Operatorzy procesów, zakładów i maszyn
3% Opiekuńcze usługi osobiste
1% Specjaliści do spraw finansów

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Inżynieria usług budowlanych. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.