Psychoterapia Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Psychotherapy)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Psychospołeczna praca w społeczności BA (Hons)
(University of East London)
- 10% 17% £14160 104 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia psychospołeczne z rokiem podstawowym BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- 10% 0% - 109 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Badania społeczne i studia psychospołeczne MRes
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Psychodynamika rozwoju człowieka PgDip
(Birkbeck, University of London)
- - - £12000 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Psychospołeczna praca środowiskowa (z rokiem założycielskim) BA (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychodynamiczne poradnictwo i psychoterapia MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £12000 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia psychospołeczne MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Terapie i interwencje psychologiczne MSc (PG)
(Middlesex University)
- - - £14800 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Poradnictwo psychodynamiczne i psychoterapia dzieci i młodzieży MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £12000 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia psychoanalityczne MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £19830 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Terapia poznawczo-behawioralna PgDip
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychoterapia przez sztukę MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Psychoterapia tańcem i ruchem MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychoterapia przez sztukę MPhil
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Stosowane studia psychospołeczne i psychoterapeutyczne BA (Hons)
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Poradnictwo i psychoterapia MPhil
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Poradnictwo psychodynamiczne CertHE
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Poradnictwo humanistyczne i psychodynamiczne GradCert
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zdrowie Psychiczne: Terapie psychologiczne MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Badania psychospołeczne BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interested in online studies?
4 Kursy Psychoterapia online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
110 Psychoterapia Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Psychotherapist (Therapist) vs Psychologist ~ What Is the Difference?
  1/2
 • MA Psychotherapy and Counselling | Postgraduate Degrees at the University of Leeds
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Psychoterapia

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Psychoterapia, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Psychoterapia

 • psychiatria
 • psychologia
 • doradztwo
 • praca socjalna

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Psychoterapia

 • Obecność i aktywne słuchanie
 • poszanowanie poufności
 • Podejście nieosądzające
 • Odporność i cierpliwość
 • szczerość
 • Umiejętność obserwacji
 • empatia
 • Umiejętności komunikacyjne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Psychoterapia wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Psychoterapia (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Psychoterapia w South Thames College

75% Zawody artystyczne, literackie i medialne
15% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Zawody wykwalifikowane

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Psychoterapia. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.