Doradztwo Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Counselling)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Psychologia z umiejętnościami doradczymi BSc (Hons)
(Middlesex University)
70% 5% 20% £15100 104 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Doradztwo BSc (Hons)
(University of East London)
53% 0% 10% £14160 120 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia z umiejętnościami doradczymi z rokiem podstawowym BSc (Hons)
(Middlesex University)
- - - £15100 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychodynamiczne poradnictwo i psychoterapia MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £12000 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Psychologia z doradztwem BSc (Hons)
(University of Greenwich)
- - - £15100 £17000 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Poradnictwo psychodynamiczne i psychoterapia dzieci i młodzieży MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £12000 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Doradztwo terapeutyczne MSc
(University of Greenwich)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Poradnictwo psychodynamiczne CertHE
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interested in online studies?
4 Kursy Doradztwo online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
101 Doradztwo Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • COUNSELING Vs. CLINICAL PSYCHOLOGY?
  1/2
 • Career Guidance: Career Counselling as a Career Path
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Doradztwo

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Doradztwo, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Doradztwo

 • Obecność i aktywne słuchanie
 • poszanowanie poufności i granic zawodowych
 • Odporność, cierpliwość i pokora.
 • Podejście nieosądzające
 • szczere zainteresowanie innymi.
 • Szkolenie z zakresu doradztwa
 • Umiejętność słuchania
 • empatia i zrozumienie
 • Umiejętność radzenia sobie z sytuacjami emocjonalnymi

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Doradztwo wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Doradztwo (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Doradztwo w Bishop Auckland College

40% Zawody podstawowe
15% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawody wykwalifikowane
10% Zawody artystyczne, literackie i medialne
10% Opiekuńcze usługi osobiste
10% Specjaliści ds. pielęgniarstwa

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Doradztwo. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.