Prawo rzeczowe Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Property law)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Prawo Własności Intelektualnej LLM
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie własnością intelektualną MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Prawo własności intelektualnej LLM
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Prawo własności intelektualnej PgCert
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
16 Prawo rzeczowe Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Prawo rzeczowe

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Prawo rzeczowe, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Prawo rzeczowe wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Prawo rzeczowe (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Prawo rzeczowe w Bournemouth University

40% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
16% Zawody administracyjne
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
4% Specjaliści od mediów
2% Zawody sekretarskie i pokrewne
2% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
2% Zawody administracyjne
2% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Prawo rzeczowe. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.