Prawo angielskie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (English law)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Prawo angielskie i prawo francuskie LLB (Hons)
(King's College London)
83% 0% 0% - 160 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Prawo angielskie i prawo hiszpańskie LLB (Hons)
(King's College London)
83% 0% 10% - 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Prawo angielskie i prawo niemieckie LLB (Hons)
(King's College London)
83% 0% 10% - 232 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Prawo angielskie i prawo Hongkongu LLB (Hons)
(King's College London)
83% 0% 3% - 192 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
8 Prawo angielskie Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Prawo angielskie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Prawo angielskie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Prawo angielskie

  • Badania
  • ocena
  • umiejętności analityczne
  • Umiejętność rozumowania i krytycznej oceny sytuacji
  • Myślenie lateralne i umiejętność rozwiązywania problemów
  • umiejętność precyzyjnego pisania
  • pewność siebie i umiejętność przekonywania w mowie i piśmie
  • przywiązywanie wagi do szczegółów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Prawo angielskie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Prawo angielskie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Prawo angielskie w Bournemouth University

40% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
16% Zawody administracyjne
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
4% Specjaliści od mediów
2% Zawody sekretarskie i pokrewne
2% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
2% Zawody administracyjne
2% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Prawo angielskie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.