Policing Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Policing)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Profesjonalne działania policyjne BSc (Hons)
(University of West London)
88% 9% 10% £16250 110 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kryminologia z dochodzeniami sądowymi BA (Hons)
(University of West London)
- 15% 0% £16250 118 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kryminologia (policja i dochodzenie) BA (Hons)
(Middlesex University)
68% 0% 17% £15100 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Profesjonalne działania policyjne BSc (Hons)
(University of East London)
- - 0% £14160 115 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Profesjonalne działania policyjne BA (Hons)
(Coventry University)
88% 0% 20% - 121 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kryminologia i Policyjność BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £16000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kryminologia i policja BSc (Hons)
(University of Roehampton)
- - - £15000 - Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Professional Policing with Foundation BSc (Hons)
(University of West London)
- - - £16250 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kryminologia (policja i dochodzenie) z FY BA (Hons)
(Middlesex University)
- - - £15100 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Profesjonalne działania policyjne HNC
(Coventry University)
- - - - - Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praktyka policyjna HND
(Coventry University)
- - - - - Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia policyjne (doładowanie) BSc (Hons)
(University of East London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Policing MSc
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Policyjność (przywództwo i zarządzanie) MSc
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Policyjność (Policyjność międzynarodowa) MSc
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
6 Kursy Policing online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
138 Policing Kursy w Wielkiej Brytanii.
  • Are you interested in a career in policing?
    1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Policing

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Policing, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Policing

  • otwartość
  • Odporność
  • asertywność
  • Zdolność do radzenia sobie z odpowiedzialnością
  • zdolność do zachowania spokoju w sytuacjach wymagających
  • Dobre umiejętności interpersonalne
  • umiejętność komunikowania się

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Policing wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Policing (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Policing w Bournemouth University

40% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
16% Zawody administracyjne
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
4% Specjaliści od mediów
2% Zawody sekretarskie i pokrewne
2% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
2% Zawody administracyjne
2% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Policing. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.