Zarządzanie projektami Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Project management)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Zarządzanie biznesem (zarządzanie projektami) z rokiem założycielskim BA (Hons)
(Middlesex University)
75% 8% 10% £14000 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem (zarządzanie projektami) Top Up BA (Hons)
(Middlesex University)
75% 8% 10% £14000 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem (zarządzanie projektami) BA (Hons)
(Middlesex University)
75% 8% 10% £14000 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie projektami budowlanymi BSc (Hons)
(University of West London)
90% 10% 5% - 134 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie projektami budowlanymi z Fundacją BSc (Hons)
(University of West London)
90% 10% 5% - 134 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie projektami, finanse i ryzyko MSc
(City University London)
90% 10% 5% £10400 134 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie projektami budowlanymi MSc
(University of Greenwich)
90% 10% 5% £14500 134 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie projektami oprogramowania MSc
(Royal Holloway, University of London)
90% 10% 5% £22000 134 Egham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem międzynarodowym z zarządzaniem projektami MSc (PG)
(London Metropolitan University)
90% 10% 5% £14300 134 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie projektami budowlanymi MSc
(University of Westminster)
90% 10% 5% £14000 134 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie projektami dla praktyków kreatywnych MSc
(Kingston University)
90% 10% 5% £18200 134 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie projektami MSc
(University of Westminster)
90% 10% 5% - 134 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie projektami stosowanymi MSc
(University of West London)
90% 10% 5% - 134 Ealing Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie projektami stosowanymi (z praktyką) MSc
(University of West London)
90% 10% 5% - 134 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
11 Kursy Zarządzanie projektami online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
126 Zarządzanie projektami Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Product Manager vs Project Manager - Project Management Training
  1/2
 • Business Analyst vs Project Manager? Quick and Simple Explanation
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Zarządzanie projektami

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Zarządzanie projektami, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Zarządzanie projektami

 • przywództwo
 • umiejętności komunikacyjne
 • zarządzanie czasem
 • rozwiązywanie problemów
 • zarządzanie ryzykiem
 • umiejętności negocjacyjne
 • umiejętności techniczne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Zarządzanie projektami wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Zarządzanie projektami (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Zarządzanie projektami w City University London

50% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
25% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Specjaliści od mediów
0% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
0% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
0% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Zarządzanie projektami. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Zarządzanie projektami stosowanymi (z praktyką) - MSc na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 90 na 100 punktów wśród 20 respondentów.