Zarządzanie kreatywne Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Creative management)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Kultura, media i przemysł kreatywny BA (Hons)
(King's College London)
- 15% 1% - 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praktyka zawodowa, sztuka i przemysły kreatywne (specjalizacja) BA
(Middlesex University)
- - - £15100 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Praktyka zawodowa, profesjonalista w branży kreatywnej MA (PG)
(Middlesex University)
- - - £65 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Przemysł kreatywny i organizacja sztuki (Creative Industries and Arts Organisation) MA
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
31 Zarządzanie kreatywne Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • 7 Rules for Creativity Managers
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Zarządzanie kreatywne

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Zarządzanie kreatywne, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Zarządzanie kreatywne

 • umiejętności komunikacyjne
 • umiejętności inspirowania i motywowania
 • Integralność i uczciwość
 • samoświadomość
 • zarządzanie konfliktami
 • elastyczność i zdolność do adaptacji
 • wiedza branżowa
 • umiejętności zarządzania
 • umiejętności interpersonalne
 • świadomość handlowa

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Zarządzanie kreatywne wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Zarządzanie kreatywne (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Zarządzanie kreatywne w Goldsmiths, University of London

30% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawody administracyjne
10% Zawody związane z usługami ochronnymi
10% Zawody podstawowe
10% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
10% Zawody związane ze sprzedażą
5% Zawody wykwalifikowane
5% Zawody sekretarskie i pokrewne

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Zarządzanie kreatywne. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.