Zarządzanie kreatywne Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Creative management)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
King's College London 66% 0% 4% - 181 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London 66% 0% 4% £17510 181 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 66% 0% 4% £9600 181 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Middlesex University 66% 0% 4% £65 181 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 66% 0% 4% £9600 181 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of the Arts London 66% 0% 4% - 181 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 66% 0% 4% - 181 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
42 Zarządzanie kreatywne Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • 7 Rules for Creativity Managers
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Zarządzanie kreatywne

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Zarządzanie kreatywne, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Zarządzanie kreatywne

 • umiejętności komunikacyjne
 • umiejętności inspirowania i motywowania
 • Integralność i uczciwość
 • samoświadomość
 • zarządzanie konfliktami
 • elastyczność i zdolność do adaptacji
 • wiedza branżowa
 • umiejętności zarządzania
 • umiejętności interpersonalne
 • świadomość handlowa

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Zarządzanie kreatywne wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Zarządzanie kreatywne (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Zarządzanie kreatywne w City University London

50% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
25% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Specjaliści od mediów
0% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
0% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
0% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Zarządzanie kreatywne.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Kultura, Media & Przemysły Kreatywne - BA (Hons) na King's College London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 66 na 100 punktów wśród 45 respondentów.